< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Geteboda

Torpnummer

SR-00-0284

Rote

Getboda

Rotegård 1

Geteboda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Fäboda

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Österheden

Mantal 3

1/4

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 283, fr o m år 1688 — 284.

Rotens sammansättning år 1686:
Fäboda — Joen Nilson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Geteboda — Niels Carlson, 1 Mantal.
Österheden — Lars, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanståendae: von Ungern.

Rotens sammansättning år 1688:
Geteboda — 1 Mantal. Huvudrote.
Fäboda — 1/2 Mantal.
Österheden — 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Geteboda — Pehr, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ungern von Sternberg.
Fäboda — Erich, 1/2 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Österheden — Anders, 1/4 Mantal. Possessor: Ungern von Sternberg.

Väl bibehållet, trapphus tillbyggt (1961).

Soldater vid detta torp