< Tillbaka <
Info om rote

Leby Odlingen

Torp

Torpnamn

Odlingen

Torpnummer

SR-00-0277

Rote

Leby

Rotegård 1

Leby

Mantal 1

1

Rotegård 2

L:A Högbrunn

Mantal 2

1

Rotegård 3

Qwisthult

Mantal 3

1/8

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 253, år 1688 — 254, fr o m år 1710 — 277.

Rotens sammansättning år 1686:
Leby — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
L:a Högbrunn — Joen, 1 Mantal.
Qwisthult — Anders, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Siöblad.

Rotens sammansättning år 1728:
Leby — Nills och Nils, 1 Mantal. Huvudrote.
L:a Högbrunn — Joen, 1 Mantal.
Qwisthult — Erich, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Erich Siöblads arvingar.

Roten anslagen till trumslagare 22/3 1857 —

Roten anslagen till regementsmusiken — 1/7 1815.

Uthuset rivet. Sommarbostad.

Soldater vid detta torp