< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0268

Rote

Källarboda

Rotegård 1

Källarboda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Källarboda

Mantal 2

1

Rotegård 3

Jöranstorp

Mantal 3

1/4

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 269, år 1688 — 270, fr o m år 1710 — 268.

Rotens sammansättning år 1686:
Kiellarboda — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Kiellarboda — Per Andersson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Paulpischi.

Rotens sammansättning år 1728:
Källarboda — Fröberg, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Capellansbohl.
Källarboda — Erick Månsson, 1 Mantal. Possessor: Alexander Palbitski.
Efter Lands-Contorets uppgivna förtäckning på förändringarna, är Capellans-Bostället Kiällarboda sedermera skattlagt till 1/2 Mantal och i det stället roten tilläkt år 1696 med:
Jöranstorp — 1/4 Mantal. Possessor: Cronan behållet.

Roten indragen till furirs nummer 1/1 1852 —

Roten vakant till Statsverket 1/10 1793 — 1/10 1803.

Soldater vid detta torp

Anders KIÄLLARDRÄNG
-10 i dess sjukdom förlorat grå råcken.
>
Anders STJÄRNA
Har tilldelats tapperhetsmedalj. GM-51 begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt utmärkt väl. Bevist fälttågen 1813-14.
>
Arfwid KIELLMAN
GM-44 av sjukdom fördärvad, har nu mera ingen styrka att göra tjänst, kan ej approberas.
>
BRONIKOVSKIJ
Under 1789 hemma i landet.
>
Eric KÄLLSTRÖM
I tjänst 1783.
>
Erich KIELLMAN
GM-50 får liten och svag, kan ej bära upp munderingen och således ej approberas, utan måste återställa roten halva den undfångna legan, antingen genom penningar eller arbete.
>
Erich KIÄLLARDRÄNG
>
Erich KIÄLLMAN
-40 Karlen god, gillas, 1741 till Galeer-Esquadern.
>
Gustaf KLANG
1807 sjuk på lasarett i Altesfehr.
>
Jon Eric KJÄLLMAN
273 = St. Högbrunn, Julita.
>
Lars BLOMBERG
>
Lars BLOMBERG
Vid anställning står han som "Primier Walthornist". 296 = Oxlångtorp, Floda. Blev musikdirektör. Å rote 296 står år 1775 som anställningsår!
>
Lars KÄLL
272 = Ofvankil, Julita.
>
Lars SWENSSON
>
Nills KIÄLLARDRÄNG
-18 =, allenast fått värja 1717. Approberad. Död på hemmarschen vid Wästra Ede. Förkommit i Norge kratz och fängnålar. -19 bekommit ny råck och luntbetäckare som med den övriga monderingen ligger vid roten.
>
Olof ERICHSON
GM-86 "Knechten Olof Erichson Omieldh Sjuk hemma, Berättas wara aldeles oduglig och Bråtfällig. Tient 29 åhr, får afskied och underhåld".
>
Pär KIÄLLARDRÄNG
>
Sven KIELLMAN
>
Swen KIELLMAN
>
Swen KIELLMAN
GM-62 Är huvudsvag. Casseras. Vacant.
>