< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Svedtorpet

Torpnummer

SR-00-0278

Rote

Botten

Rotegård 1

Botten

Mantal 1

1

Rotegård 2

St. Dawiken

Mantal 2

1

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 258, år 1688 — 259, fr o m år 1710 — 278.

Rotens sammansättning år 1686:
Botten — Per Larsson, 1 Mantal. Possessor: Paulpischi.
St. Dawiken — Erich, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Botten — Pehr och Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Erich Siöblads arvingar.
St. Dawiken — Olof, 1 Mantal. Possessor: Lands Staten.

Soldater vid detta torp

Anders BOTTENQVIST
>
Bengt BOTMAN
1739 Kommenderad till Fregatten Drottningeholm.
>
Carl Johan LJUNGQVIST
GM-72 begär och får ändra namn. Får heta Ljungqvist. Har hetat Lord. Underhåll 1897. Grad: Står både vicekorpral och distinktionskorpral. Ljungqvist står som afsk 1896 och roten vakant.
>
Christian BÅTTMAN
Rymt i juli 1743. Vacant.
>
Eric BOMM
Inflyttad fr Ö. Vingåker. GM-23 sjuk och blesserad. Får avsked med anmälan till underhåll.
>
Eric BOTTENQVIST
Inflyttad fr Ö. Vingåker. Utflyttad t Backstugan 1803. GM-02 sjuk. Får avsked.
>
Eric BOTTMAN
-50 Mönstrad i Stockholm. GM-58 obotlig benskada, får avsked.
>
Eric BOTTMAN
Ankom Pommern från Sverige 12/8 1758, kommenderad till Stralsund, där han 1759 låg sjuk.
>
Erich ANDERSON
Lejd av Olof Olson. "Rymmer Erich stånde Olof sjäkv Knecht".
>
Erich BOTTN
-19 =. Approberas. För sjukdom och lamhet i högra handen fått Högwälborne Herr Baron och Gen.mj Fuchs interimsavsked. Vacant.
>
Johan BLAD
GM-59 begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Jonas LÖTHMAN
293 = Skogen, Floda. 273 = St. Högbrunn, Julita. Mormorsfar till författarinnan Kerstin Ekman.
>
Lars TRYGG
Kommenderad till Södertälje kanal 1826.
>
Måns BÅTTE
Död i Quarteret Lyby. Grå råcken, skospännen och bajonett i dess sjukdom förkommit.
>
Olof BÅTTEN
Fånge 1713??
>
Olof BÅTTEN
-18 =. Eftrbliven på marschen från Norge. 1096 = Hageby, Ärla.
>
Olof OLSON
>
Pehr BOTTENQVIST
1788 sjuk. GM-89 sjuk, gammal, orklös och enligt officers intygan och fältskärs attest oförmögen till vidare krigstjänst, får avsked. Utflyttad t Floda.
>
Pehr BOTTMAN
>