< Tillbaka <
Info om rote

Ängetorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0282

Rote

Ängetorp

Rotegård 1

Ängetorp

Mantal 1

1

Rotegård 2

Gatetorp

Mantal 2

1/2

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 279, år 1688 — 280, fr o m år 1710 — 282.

Rotens sammansättning år 1686:
Ängetorp — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Gatetorp — Anders, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: von Ungern.

Rotens sammansättning år 1728:
Ängetorp — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Gatetorp — Nils, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Ungern von Sternberg.

Roten indragen till musikens underhåll 1/1 1862 —

Roten anslagen till trumslagare 17/11 1845 — 1/1 1862.

Torpet ligger på Gimmersta utmarker i Floda sn, i trakten av Oxlångtorp. Tavlan, skuren i relief, finnes i Floda kyrka. Rotekistan i Floda hembyggdsgård. (O. B. 1961)

Soldater vid detta torp