< Tillbaka <
Info om rote

Leby Bomanstorp

Torp

Torpnamn

Bomanstorp

Torpnummer

SR-00-0280

Rote

Leby

Rotegård 1

Leby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Leby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 277, år 1688 — 278, fr o m år 1710 — 280.

Rotens sammansättning år 1686:
Eneby — Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Eneby — Sven, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lennart Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Leby — Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Leby — Joen och Olof, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Conrad Ribbing.

Roten anslagen till trumslagare 1/1 1862 —

Roten anslagen till musikens underhåll 1/1 1851 — 1/1 1862.

Endast källaren (vid vägen) finns kvar.

Soldater vid detta torp