< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0281

Rote

Blommeråd

Rotegård 1

Blommeråd

Mantal 1

1

Rotegård 2

Swalnäs

Mantal 2

1

Kvar

X

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 278, år 1688 — 279, fr o m år 1710 — 281.

Rotens sammansättning år 1686:
Blommerå — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Swalnääs — Per, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lennart Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Blommeråd — Eric och Lennart, 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Huvudrote.
Swalnäs — Erich, 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Conrad Ribbing.

Roten anslagen till spel i nummer 1/1 1862 —

Roten indragen till lönefyllnad åt underofficer 31/12 1845 — 1/1 1862.

Soldater vid detta torp