< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0259

Rote

Hult

Rotegård 1

Hult

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ramznäs

Mantal 2

1

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 260, år 1688 — 261, fr o m år 1710 — 259.

Rotens sammansättning år 1686:
Hult — Mårten, 1 Mantal. Huvudrote.
Ramznäs — Niels, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Paulpischi.

Rotens sammansättning år 1728:
Hult — Pähr, 1 Mantal. Huvudrote.
Ramznäs — Petter, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Alexander Palbitski.

Roten anslagen till underofficerslön 19/2 1816 — 26/3 1830.

Soldater vid detta torp