< Tillbaka <
Info om rote

Fisketorp Stenbacken

Torp

Torpnamn

Stenbacken

Torpnummer

SR-00-0274

Rote

Fisketorp

Rotegård 1

Fisketorp

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lymsäter

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 280, år 1688 — 281, fr o m år 1710 — 274.

Rotens sammansättning år 1686:
Fisketorp — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Lymsäter — Niels, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: von Ungern.

Rotens sammansättning år 1728:
Fisketorp — Pehr och Pär, 1 Mantal. Huvudrote.
Lymsäter — Pähr, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Mat. Ungern von Sternberg.

Indragen till underofficers lön 26/5 1830 — 3/9 1830.

Vakant till Statsverket 27/5 1793 — 1/10 1803.

Enligt en obekräftad uppgift försvann en soldat Palm från Fisketorps rote under strid på Snäckön vid Vårdö i Åländska skärgården 1809-02-18.

Soldater vid detta torp

Carl WALFISK
GM-93 får avsked med anmälan till underhåll i anseende till förlorad hörsel i kriget och därigenom att förtjäna sig födan. Har godt loford i tjänsten. Utflyttad t Carlberg 1799.
>
Erich HWALFISK
Hemkommen ur dansk fångenskap och insatt å detta nummer. Föravsked för ofärdighet i högra låret. Erhöll interimsavsked av Högwälborne Herr Baron och Gen.mj Fuchs.
>
Erik FISK
Inflyttad fr Bettna. 259 = Hult, Julita.
>
Hindrick HINDRICKSON
Var i tjänst 1690.
>
Johan FRITHIOF
1839 till Långholmen. GM-63 begär och får avsked för sjuklighet. Anmälan till underhåll genast. Tjänt väl.
>
Jonas HWALFISK
Till Finland 28/4 1742.
>
Jöns / Joen WHALFISK
-18 =, allenast värja 1717. Död å sjukkvarteret. "Förkommit under sjukdomen handskar och fängnålar. Bekommit Råck som med den öfriga Monderingen ligger vid roten".
>
Lars FISK
Vid kommenderingen till Pommern 1757 fick Fisk kompaninummer 56. Sjuk i Stralsund 12/2 1759. GM-74 av svag syn och hörsel avsked och enkelt underhåll. Inhyst hos efterträdaren.
>
Nils FISK
GM-44 "Har fehl på Hörselen, oduglig att giöra tienst. Kan ej approberas". Roten vacant.
>
Nils HWALFISK
I tjänst 1739, mönstrad 10/10 vid Rådmansö för avfärd till Finland.
>
Olof HWALFISK
>
Olof HWALFISK
Släktnamn: Jönson (Lundal å nr 179) sedan 1717. 179 = Lunda, V. Vingåker.
>
Pehr FISK
Inflyttad fr Berga Södergård 30/12 1804.
>
Per Johan HEDSTRÖM
Utflyttad t Hälltäppan, Julita.
>
Pär HWALFISK
"Kan intet Handtwärk". Fången i Wismar 18/2 1716, i stället ersatt med Joen Pärson.
>