< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0255

Rote

Davik

Rotegård 1

L:A Dafwiken

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lida

Mantal 2

1

Rotegård 3

Norrtäppa

Mantal 3

1/8

Rivet

X

Socken

Julita

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 255, år 1688 — 256, fr o m år 1710 — 255.

Rotens sammansättning år 1686:
Lyda — Hemming, 1 Mantal. Huvudrote.
Lilla Dawyken — Erich, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Siöbladh.
Närtäppan — Olof Olson, 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1688:
Lilla Dawyken — 1 Mantal. Huvudrote.
Lyda — 1 Mantal.
Närtäppan — 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
L:a Dafwiken — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Erich Siöblads arvingar.
Lida — Swen och Olof, 1 Mantal. Possessor: Math. Ungern von Stenberg.
Norrtäppa — Olof, 1/8 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Torpet rivet och modernt bostadshus uppfört på platsen.

Soldater vid detta torp