< Tillbaka <
Info om socken

Fogdö

Antal Rotar 31

Kompani 1

Kompani

Strängnäs kompani

Kompani 2

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotar i socken

626: Välnäs Välnäslund
Rotens nummer är år 1686 -- 641 och from år 1688 -- 626. Rotens sammansättning år 1686: Sohlö -- Joen 1 Mantal. Huvudrote Wällenäs -- Enkian 1 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättning år 1688: Wählnä [...]
>
629: Solö
Rotens nummer är år 1682 -- 657, år 1688 -- 659 och from år 1710 -- 629. Rotens sammansättning år 1686: Sohlö -- Lars 1 Mantal. Huvudrote Sohlö -- Per 1 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
630: Ingeby
Rotens nummer är år 1686 -- 671, år 1688 -- 672 och from år 1710 -- 630. Rotens sammansättning år 1686: Ingeby -- 1/2 Mantal. Huvudrote Ingeby -- 1/2 Mantal. Hjälprote af Wätesta i Wansiöö till hjelp 1/4 [...]
>
631: Hannemyra
Rotens nummer är år 1686 -- 640, år 1688 -- 643 och from år 1710 -- 631. Rotens sammansättning år 1686: Hannemyra -- 1 Mantal. Huvudrote Hannemyra-- Anders Ericksson 1 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättn [...]
>
632: Hannemyra
Rotens nummer är år 1686 -- 1200 och from år 1710 -- 632. Rotens sammansättning år 1686: Stenby -- Erich Andersson 1/2 Mantal. Huvudrote Hannemyra -- Niels 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Elis Kurck [...]
>
633: Välnäs
Rotens nummer är år 1686 -- 647, år 1688 -- 649 och from år 1710 -- 633. Rotens sammansättning år 1686: Wälnääs -- Hans 1 Mantal. Huvudrote Wälnääs -- Anders Andersson 1 Mantal. Hjälprote Rotens samm [...]
>
635: Årby
Rotens nummer är år 1686 -- 652, år 1688 -- 654 och from år 1710 -- 635. Rotens sammansärttning år 1686: Åhrby -- Jöns Erichson 1 Mantal. Huvudrote Åhrby -- Niels Bengtzon 1 Mantal. Hjälprote Rotens sam [...]
>
636: Årby
Rotens nummer är år 1686 -- 670, år 1688 -- 671 och from år 1710 -- 636. Rotens sammansättning år 1686: Åhrby -- Niels 1/2 Mantal. Huvudrote Åhrby -- Olof Jonsson 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda [...]
>
637: Hasta Johanneslund
Rotens nummer är år 1686 -- 642, år 1688 -- 644 och from år 1710 -- 637. Rotens sammansättning år 1686: Hasta -- Anders Larsson 1 Mantal. Huvudrote Helleby -- Erich och Lars 1 Mantal. Hjälprote Rotens samm [...]
>
638: Bärby
Rotens nummer är år 1686 -- 644, år 1688 -- 646 och from år 1710 -- 638. Rotens sammansättning år 1686: Bärby -- Per 1 Mantal. Huvudrote Bärby -- Anders 1 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättning år 172 [...]
>
639: Bärby
Rotens nummer är år 1686 -- 646, år 1688 -- 648 och from år 1710 -- 639. Rotens sammansättning år 1686: Bärby -- Niels Nilsson 1 Mantal. Huvudrote Frölinge -- Niels 1/2 Mantal. Hjälprote Frölinge -- Niels [...]
>
640: Järsta Stenhammar
Rotens nummer är år 1686 -- 649, år 1688 -- 650 och from år 1710 -- 640. Rotens sammansättning år 1686: Järsta -- Erich och Anders 1 Mantal. Huvudrote Järsta -- Olof och Hans 1 Mantal. Hjälprote Rotens s [...]
>
641: Stenby
Rotens nummer är år 1686 -- 643, år 1688 -- 645 och from år 1710 -- 641. Rotens sammansättning år 1686: Stenby -- Lars Olsson 1 Mantal. Huvudrote Lundby -- Per och Lars 1 Mantal. Hjälprote Rotens sammansä [...]
>
642: Tuna
Rotens nummer är år 1686 -- 667, år 1688 -- 651 och from år 1710 -- 642. Rotens sammansättning år 1686: Wiggeby -- Niels Johansson 1/2 Mantal. Huvudrote Wiggeby -- Joen Persson 1/2 Mantal. Hjälprote. Possesso [...]
>
643: Viggeby Katrinedal / Katrinslund
Rotens nummer är år 1686 -- 655, år 1688 -- 657 och from år 1710 -- 643. Rotens sammansättning år 1686: Wiggeby -- Hans 1 Mantal. Huvudrote Tuna -- Erick 1 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättning år 1728 [...]
>
644: Bredgården
Rotens nummer är år 1686 -- 645, år 1688 -- 647 och from 1710 -- 644. Rotens sammansättning år 1686: Bregården -- Niels 1 Mantal. Huvudrote St. Wäsby -- Olof 1 Mantal. Hjälprote Ekeby till hjälp -- 1/4 Man [...]
>
645: Väsby
Rotens nummer är år 1686 -- 668, år 1688 --669 och from år 1710 -- 645. Rotens sammansättning år 1686: Wäsby -- Anders Persson 1 Mantal. Huvudrote Wälnääs -- Joen Persson 1/2 Mantal. Hjälprote av Wältes [...]
>
646: Lövinge Gustavsberg
Rotens nummer är år 1686 -- 662, år 1688 -- 664 och from 1710 -- 646. Rotens sammansättning år 1686: Löfwinge -- Lars Andersson 1 Mantal. Huvudrote L:a Wäsby -- Lars Clemetson 1 Mantal. Hjälprote L:a Ekeby [...]
>
647: Karlby
Rotens nummer är år 1686 -- 664, år 1688 -- 666 och from år 1710 -- 647. Rotens sammansättning år 1686: Carleby -- Bengt Hansson 1 Mantal. Huvudrote Roteby i Vansö -- Per Christerson 1 Mantal. Hjälprote. Pos [...]
>
648: Vik Viksborg
Rotens nummer är år 1686 -- 663, år 1688 -- 665 och from år 1710 -- 648. Rotens sammansättning år 1686: Wijk -- Per Hansson 1 Mantal. Huvudrote Wijk -- Anders Larsson 1 Mantal. Hjälprote Rotens sammansätt [...]
>
649: Björka
Rotens nummer är år 1686 -- 660, år 1688 -- 662 och from år 1710 -- 649. Rotens sammansättning år 1686: Walla -- Stephan Nilsson 1 Mantal. Huvudrote Biörka -- Johan Stephansson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor [...]
>
650: Kynnersberg Fridhem
Rotens nummer är år 1686 -- 1199 och from 1710 -- 650. Rotens sammansättning år 1686: Sohlö -- Olof 1 Mantal. Huvudrote Kinnersberga -- Olof 1 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättning år 1688: Kinnersberg [...]
>
652: Grinda
Rotens nummer är år 1686 -- 651, år 1688 -- 653 och from år 1710 -- 652. Rotens sammansättning år 1686: Grinda -- Joen 1 Mantal. Huvudrote Grinda -- Erich 1/2 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättning år 1 [...]
>
653: Karlby
Rotens nummer är år 1686 -- 658, år 1688 -- 660 och from 1710 -- 653. Rotens sammansättning år 1686: Grinda -- Lars Erichson 1/2 Mantal. Huvudrote Carleby -- Enkian 1 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättnin [...]
>
654: Valla
Rotens nummer är år 1686 -- 661, år 1688 -- 663 och from år 1710 -- 654. Rotens sammansättning år 1686: Walla -- Anders Larsson 1 Mantal. Huvudrote Walla -- Lars Nilsson 1 Mantal. Hjälprote Fålketorp, Hära [...]
>
655: Lida
Wretstugan? Väsbylund? Rotens nummer år 1686 -- 650, år 1688 -- 652 och from år 1710 -- 655. Rotens sammansättning år 1686: Lijda -- Gusten 1 Mantal. Huvudrote Lijda -- Per 1 Mantal. Hjälprote Rotens sa [...]
>
656: Gredby
Rotens nummer är år 1686 -- 666, år 1688 -- 668 och from år 1710 -- 656. Rotens sammansättning år 1686: Gredby -- Erich 1 Mantal. Huvudrote Gredby -- Joen Stephansson 1 Mantal. Hjälprote Rotens sammansätt [...]
>
657: Berga
Rotens nummer är år 1686 -- 653, år 1688 -- 655 och from 1710 -- 657. Rotens sammansättning år 1686: Berga -- Niels 1 Mantal. Huvudrote Berga -- Lars Andersson 1 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättning år [...]
>
658: Berga
Rotens nummer är år 1686 -- 654, år 1688 -- 656 och from år 1710 -- 658. Rotens sammansättning år 1686: Berga -- Erich 1 Mantal. Huvudrote Hasta -- Anders Hansson 1 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättning [...]
>
659: Skåninge
Uppgifter om torpet saknas. 1893 - 99 bodde skräddaren Carlsson i torpet. ST revs under tiden 1906 - 11. En korpral Erik Skåning f. 1816-09-09 i Fogdö, död 1887-10-08 finns noterad. Han var dock anställd vid 2: [...]
>
1200: Stenby
Rotens nummer är år 1686 -- 656, år 1688 -- 658 och from år 1710 -- 1200. Rotens sammansättning år 1686: Stenby -- Niels 1 Mantal. Huvudrote Sörby -- Per 1 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättning år 168 [...]
>