< Tillbaka <
Info om socken

Strängäs

Antal Rotar 15

Kompani 1

Kompani

Strängnäs kompani

Rotar i socken

673: Svedäng
Rotens nummer år 1686 - 715, 1688 - 717, fr o m 1710 - 673. Rotens sammansättning år 1686: Swedengh -- rotebonde Johan, 1 Mantal. Huvudrote. Diupwijk -- JOen Erichson, 1/2 Mantal. Hjälprote. Fagerhult -- Lars, [...]
>
674: Skedinge
Rotens nummer år 1686 - 721, 1688 - 722, fr o m 1710 - 674. Rotens sammansättning år 1686: Skedinge -- Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Skedinge -- Olof, 1 Mantal. Hjälprote. Qwarntorp -- Olof Person, 1/4 Mantal. Hj [...]
>
675: Norrby
Rotens nummer år 1686 - 720, 1688 - 726, fr o m 1710 - 675. Rotens sammansättning år 1686: Bresshammar -- Anders Persson, 1 Mantal. Huvurote. Nårby -- Anders Persson, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättn [...]
>
701: Ösby L:a Skrämtorp
Rotens nummer år 1686 - 722, 1688 - 723, fr o m 1710 - 701. Rotens sammansättning år 1686: Ösby -- Enkian, 1/2 Mantal. Huvudrote. Ösby -- Olof, 1/2 Mantal. Hjälprote. Åsby -- Enkian, 1/2 Mantal. Hjälprote. [...]
>
704: Eldsund Torpet Nord
Rotens nummer år 1686 - 714, 1688 - 716, fr o m 1710 - 704. Rotens sammansättning år 1686: Eldsundh -- Joen Olofson, 1 Mantal. Huvudrote. Eldsundh -- Niels Erichson, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättnin [...]
>
705: Eldsund
Rotens nummer år 1686 - 723, 1688 - 724, fr o m 1710 - 705. Rotens sammansättning år 1686: Eldsundh -- Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Malmby -- Johan, 1/2 Mantal. Hjälprote. Malmbergh -- Lars, 1/2 Mantal. Hjälpro [...]
>
706: Åsby
Rotens nummer år 1686 - 719, 1688 - 721, fr o m 1710 - 706. Torpet revs uder åren 1939--45 och bortforslades som ved. Rotens sammansättning år 1686: Åsby -- Erich Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Åsby -- Ander [...]
>
707: Löt
Rotens nummer år 1686 - 726, 1688 - 728, fr o m 1710 - 707. Rotens sammansättning år 1686: Åby -- Anders Jönsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Änkedrottningen. Åby -- Per Anderson, 1 Mantal. Hjälprote. Po [...]
>
708: Björktorp
Rotens nummer år 1686 - 718, 1688 - 720, fr o m 1710 - 708. Rotens sammansättning år 1686: Biörketorp -- Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Pipartorp -- Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote. Diupwijk -- Anders, 1/4 Mantal. H [...]
>
709: Lundby
Rotens nummer år 1686 - 716, 1688 - 718, fr o m 1690/1710 - 709. Rotens sammansättning år 1686: Lundby -- Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Prästmista -- Erich, 1/8 Mantal. Hjälprote. Glupen -- Olof, 1/8 Mantal. [...]
>
710: Lundby
Rotens nummer år 1686 - 717, 1688 - 719, fr o m 1710 - 710. Rotens sammansättning år 1686: Lundby -- Per, 1/2 Mantal. Huvudrote. Lundby -- Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote. Lundby -- Olof, 1/2 Mantal. Hjälprote. [...]
>
711: Malmby
Rotens nummer år 1686 - 713, 1688 - 715, fr o m 1710 - 711. Rotens sammansättning år 1686: Malmby -- Olof Person, 1 Mantal. Huvudrote. Pålztorp -- Niels Larson, 1/2 Mantal. Hjälprote. Skräman -- Per, 1/2 Mant [...]
>
712: Åby
Rotens nummer år 1686 - 724, 1688 - 725, fr o m 1710 - 712. Rotens sammansättning år 1686: Åby -- Per Anderson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lennart Ribbing. Eldsundh -- Erich Anderson, 1 Mantal. HJälprote. [...]
>
713: Norrby
Rotens nummer år 1686 - 725, 1688 - 727, fr o m 1710 - 713. Rotens sammansättning år 1686: Nårby -- Erick Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Strängnäs Domkyrka. Nårby -- Anders, på Tostren, 1 Mantal [...]
>
747: Märinge
Rotens nummer år 1686 - 747, 1688 - 748, fr o m 1710 - 747. Rotens sammansättning år 1686: Ringöö, Ytter-Selö, 1/2 Mantal. Huvudrote Odlingzåker, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor Frk Magdalena Stenbock. Rot [...]
>