< Tillbaka <
Info om socken

Vrena

Antal Rotar 7

Kompani 1

Kompani

Livkompaniet

Rotar i socken

51: Stensund
Rotens nummer år 1686 -- 49, fr o m år 1688 -- 51. Rotens sammansättning år 1686: Stensund -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Segnesta -- Knuth, 1/4 Mantal. Gillinge, Husby sn -- Niels, 1/2 Mantal. Possessor för [...]
>
59: Vevelsund
Rotens nummer år 1686 -- 53, år 1688 -- 42, fr o m år 1710 -- 59. Rotens sammansättning år 1686: Wäfwelsund -- Joen, 1/4 Mantal. Huvudrote. Wäfwelsund -- Nils, 1/4 Mantal. Prästebohl, 1/2 Mantal. Bergetorp [...]
>
60: Farneby
Rotens nummer år 1686 -- 52, år 1688 -- 41, fr o m år 1710 -- 60. Rotens sammansättning år 1686: Segnesta -- Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gust. Leijonhufvud. Farneby -- Gustaf, 1 Mantal. Rotens sam [...]
>
61: Ekeby
Rotens nummer år 1686 -- 41, år 1688 -- 33, fr o m år 1710 -- 61. Rotens sammansättning år 1686: Skienala, 1 Mantal. Huvudrote. Ekeby, 1 Mantal. Possessor: Falkenberg. Rotens sammansättning år 1710: Ekeby [...]
>
62: Binklinge Udden
Rotens nummer år 1686 -- 54, år 1688 -- 43, fr o m år 1710 -- 62. Rotens sammansättning år 1686: Binklinge -- Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote. Farneby -- Erich, 1/2 Mantal. Possessor: Niels Creuts. Myntarbohl -- S [...]
>
63: Vrena
Rotens nummer år 1686 -- 55, år 1688 -- 44, fr o m år 1710 -- 63. Rotens sammansättning år 1686: Wrena -- Bengt Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Lenninge, Nykyrka -- Hans, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: E [...]
>
64: Vrena
Rotens nummer år 1686 -- 56, år 1688 -- 45, fr o m år 1710 -- 64. Rotens sammansättning år 1686: Wrena -- Bengt, 1 Mantal. Huvudrote. Wrenaqvarn -- Niels, 1/2 Mantal. Possessor för ovanstående: Niels Bielke. [...]
>