< Tillbaka <
Info om socken

Halla

Antal Rotar 10

Kompani 1

Kompani

Livkompaniet

Rotar i socken

66: Ellesta
Rotens nummer 1686 - 122, 1688 -- 111, fr o m år 1710 -- 66. Rotens sammansättning år 1686: Ellesta -- Jöns, 1 mantal. Huvudrote. Possessor: Baltsar Marschall. Ellesta -- Olof, 1 Mtl, 1688: Anders. Rotens sam [...]
>
67: Ballersta
Rotens nummer år 1686 - 123, 1688 - 112, 1710 - 67. Rotens sammansättning år 1686: Ballesta -- Erich, 1 Mtl. Huvudrote. Possessor Helena Leijonhufvud. -"- Anders, 1Mtl. Rotens sammansättning 1728 [...]
>
68: Ballersta
Rotens nummer år 1686 -- 75, fr o m 1710 -- 68. Rotens sammansättning år 1686: Skiepsta, Husby -- Niels. 1 Mantal. Huvudrote Ballersta -- Jöns. 1 Mantal. Possessor för ovanstående Erich Sparre. Dito 1688: [...]
>
69: Wäsby
Rotens nummer år 1686 -- 127, år 1688 -- 116, fr o m 1710 -- 69. Rotens sammansättning år 1686: Wäsby -- Niels, 1 Mantal. Huvudrote Wäsby -- Bengt, 1 Mantal. Rotens sa [...]
>
70: Ösby
Rotens sammansättning år 1686: Rotens nummer år 1686 -- 125, 1688 -- 114, fr o m år 1710 --70. Wäsby, Anders 3/4 Mtl. Huvudrote. Ösby, Olof 1/4 Mtl. Knoga, Björkvik sn, 1/4 Mtl. Nyqwarnstorp Be [...]
>
71: Ekeby Wretstorp
Rotens nummer år 1686 - 126, 1688 - 115, 1710 - 71. Rotens sammansättning år 1686: Ösby -- Jonn, 1 Mantal. Huvudrote. Wälsta -- Torsten i Nykyrka sn, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
72: Ösby Södra Harstugan
Rotens nummer år 1686 -- 124, fr o m 1710 -- 72. Rotens sammansättning år 1686: Possessor: Ösby -- Johan. 1 Mtl. Huvudrote. [...]
>
73: Sörkärr Flygarstugan
Rotens nummer år 1686 - 131, 1688 - 120, fr o m 1710 - 73. Rotens sammansättning år 1686: Hältorp -- NIels, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Eric Oxenstierna Löfwesundh, Vrena -- Jonn, 1/4 Mantal. Hjälprote. [...]
>
74: Eneby Stenviken
Rotens nummer år 1686 - 129, 1688 - 118, fr o m 1710 - 74. Rotens sammansättning år 1686: Eneby -- Ture Erichson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ture Bielke. Eneby, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ture Bielke. [...]
>
113: Kälkesta Rovgölen
Rotens nummer år 1686 - 120, 1688 - 110, fr o m 1710 - 113. Rotens sammansättning år 1686: Ekeby -- Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Olivenblad. Kielkesta -- Per, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansätt [...]
>