< Tillbaka <
Info om socken

Dillnäs

Antal Rotar 8

Kompani 1

Kompani

Gripsholms kompani

Rotar i socken

918: Hammersta
Rotens nummer år 1686 -- 935, år 1688 -- 925, fr o m år 1710 -- 918. Rotens sammansättning år 1686: Hammersta -- Anders Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote. Åshammar, Kattnäs -- Joen, 1/2 Mantal. Possessor för ova [...]
>
919: Täby
Rotens nummer år 1686 -- 933, år 1688 -- 923, fr o m år 1710 -- 919. Rotens sammansättning år 1686: Täby (Tärby) -- 1 Mantal. Huvudrote. Hammersta -- Niels, 1/2 Mantal. Lifzinge -- Jonas, 1/2 Mantal. Rote [...]
>
920: Hallsta
Rotens nummer år 1686 -- 934, år 1688 -- 924, fr o m år 1710 -- 920. Rotens sammansättning år 1686: Hällesta -- Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Hällesta -- Lars, 1 Mantal. Hällesta -- Johan Erichson, 1/4 Mantal. [...]
>
921: Dillnäs
Rotens nummer år 1686 -- 937, 1688 -- 928, fr o m år 1710 -- 921. Rotens sammansättning år 1686: Dilnääs -- Arrendatorn Hans Andersson, 3 Mantal. Huvudrote. Elmohra -- Per Andersson, 1/2 Mantal. Wackerby, Fru [...]
>
922: Ella
Även "Lunda ST". Rotens nummer år 1686 -- 932, fr o m år 1688 -- 922. Roten sammansättning år 1686: Ella (Elma) -- Thomas, 1 Mantal. Huvudrote. Berga -- Enkian, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
923: Nibble
Rotens nummer år 1686 -- 939, år 1688 -- 930, fr o m år 1710 -- 923. Rotens sammansättning år 1686: Afla, Gåsinge -- Ermundh, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Elsa Kruus. Nible -- 1/2 Mantal. Possessor: Bahlt. [...]
>
924: Lifsinge
Torpet, numera rivet, flyttades från byn vid laga skifte 1855. 1912 till Hallsta. Rotens nummer år 1686 -- 936, år 1688 -- 927, fr o m år 1710 -- 924. Rotens sammansättning år 1686: Lifzinge -- Änkan, 1 [...]
>
925: Ella Nylund
Sept 1900 "avsyn av nybyggnad å Soldattorpet 925". Kallas i Husf.h.l. 1808-1840 "Tegelstugan" eller ibland "Tegeludden". Rotens nummer år 1686 -- 938, år 1688 -- 929, fr o m år 1710 -- 925. Rotens sammansättn [...]
>