< Tillbaka <
Info om socken

Västermo

Antal Rotar 12

Kompani 1

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotar i socken

814: Söderåby
Rotens nummer år 1686 -- 826, år 1688 -- 827, fr o m år 1710 -- 814. Rotens sammansättning år 1686: Söråby -- Sven Olson, 1 Mantal. Huvudrote. Söråby -- Gustaf och Anders, 1 Mantal. Rotens sammansättnin [...]
>
815: Norråby
Rotens nummer år 1686 -- 836, år 1688 -- 837, fr o m år 1710 -- 815. Rotens sammansättning år 1686: Norrårby -- Niels Olufson, 1 mantal. Huvudrote. Norrårby -- Jöns och Lars, 1 Mantal. Possessor för ovanst [...]
>
816: Malmberga
Rotens nummer år 1686 -- 837, år 1688 -- 838, fr o m år 1710 -- 816. Rotens sammansättning år 1686: Malmbergh -- Anders Persson, 1 Mantal. Huvudrote. Tofhulta -- Lars Stephanson, 1 Mantal. Tofhulta -- Niels Au [...]
>
817: Tofhulta
Rotens nummer år 1686 -- 839, år 1688 -- 840, fr o m år 1710 -- 817. Rotens sammansättning år 1686: Tofhulta -- Niels, 1/4 Mantal. Huvudrote. Maggeslo -- Jacob, 1/8 Mantal. Öja sn? Gubbeslo -- Johan, 1/8 Mant [...]
>
818: Vallby
Rotens nummer år 1686 -- 840, år 1688 -- 841, fr o m år 1710 -- 818. Rotens sammansättning år 1686: Walby -- Joen och Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Walby -- Niels och Olof, 1 Mantal. Rotens sammansättning år [...]
>
819: Konungsö Stensö
Rotens nummer år 1686 -- 849, fr o m år 1710 -- 819. Rotens sammansättning år 1686: Konungzöö -- Anders Erichson, 1 Mantal. Huvudrote. Konungzöö -- Johan Erichson, 1 Mantal. Arninge -- Niels Matzon, 1/4 Man [...]
>
820: Vij
Rotens nummer år 1686 -- 841, år 1688 -- 842, fr o m år 1710 -- 820. Rotens sammansättning år 1686: Wij -- Per Nilson, 1 Mantal. Huvudrote. Wij -- Lars och Erich, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
821: Vi
Rotens nummer år 1686 -- 843, år 1688 -- 844, fr o m år 1710 -- 821. Rotens sammansättning år 1686: Wij -- Johan, 1 Mantal. Huvudrote. Wij -- Anders o Erich, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Wij - [...]
>
822: Arninge
Rotens nummer år 1686 -- 845, år 1688 -- 846, fr o m år 1710 -- 822. Rotens sammansättning år 1686: Aspesteen -- Niels Olsson, 1/8 Mantal. Huvudrote. Kieltorp -- Änkan, 1/8 Mantal. Knutstaslagh -- Måns Jonso [...]
>
823: Åltorp
Rotens nummer år 1686 -- 842, år 1688 -- 843, fr o m år 1710 -- 823. Rotens sammansättning år 1686: Arninge -- Anders Olsson, 1 Mantal. Huvudrote. Åhltorp -- Lars Matzon, 1 Mantal. Rotens sammansättning [...]
>
824: Hjelmsäter
Rotens nummer år 1686 -- 848, fr o m år 1710 -- 824. Rotens sammansättning år 1686: Jelmsäter -- Joen och Simon, 2 Mantal. Possessor: Lars Flemming. Rotens sammansättning år 1728: Jällmsäter -- Olof, 1 M [...]
>
825: Ekeberg
Rotens nummer år 1686 -- 847, fr o m år 1710 -- 825. Rotens sammansättning år 1686: Ekebergh -- Mats Jonson, 1 Mantal. Huvudrote. Jelmsäter -- Joen Nilson, 1/2 Mantal. Possessor för ovanstående: Lars Flemmin [...]
>