< Tillbaka <
Info om socken

Bogsta

Antal Rotar 2

Kompani 1

Kompani

Nyköpings kompani

Rotar i socken