< Tillbaka <
Info om socken

Råby-Rönö

Antal Rotar 7

Kompani 1

Kompani

Livkompaniet

Kompani 2

Kompani

Nyköpings kompani

Rotar i socken

98: Ullberga Hagstugan
Rotens nummer år 1686 -- 496, from år 1710 -- 98. Rotens sammansätning år 1686: Ullberga -- Per, 1 Mantal. Huvudrote. Rijsett -- Bengt, 1/4 mtl. Löthen -- Per, 1/4 mtl. Possessor för ovanstående Carl Creut [...]
>
512: Bro Ängstugan
Rotens nummer år 1686 -- 497, from 1710 -- 512. Rotens sammansätning år 1686: Broo -- Per, 1/2 Mantal, Huvudrote. Jursta, Ludgo -- Erich, 1/2 mtl. Långudden -- Anders. 1/4 mtl. Possessor för ovanstående Ul [...]
>
513: Tuna
Rotens nummer år 1686 -- 501, from år 1710 -- 513. Rotens sammansättning år 1686: Strandh -- Börrill, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Sneckenberg. Rössbohl -- Måns, 1/4 mtl. Rössbohl -- Enkian, 1/4 mtl. [...]
>
514: Ullberga
Rotens nummer år 1686 -- 451, from år 1710 -- 514. Rotens sammansättning år 1686: Oppeby -- Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet. Uhlberga -- Enkian, 1 mtl. Förrådskassan inlösta förpantning. [...]
>
515: Snesta
Rotens nummer år 1686 -- 500, from år 1710 -- 515. Rotens sammansättning år 1686: Snesta -- Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Eric Sparres arvingar. Snesta -- Enkian 1/2 mtl. Possessor: Eric Sparres arvinga [...]
>
516: Ytteräng
Rotens nummer år 1686 -- 498, from år 1710 -- 516. Rotens sammansättning år 1686: Ätterängh -- Niels, 1 mantal. Huvudrote. Noheden -- Olof, 1/2 mtl. Possessor för ovanstående Erich Sparres arvingar. Rote [...]
>
517: Veda
Rotens nummer år 1686 -- 502, fr o m 1710 -- 517. Rotens sammansättning år 1686: Guslandh -- Måns, 1/2 mantal. Huvudrote. Possesor: Maria Silfverhielm. Wedha -- Arfwed, 1 mtl. Possessor: Commissarie Anders Ander [...]
>