< Tillbaka <
Info om socken

Vallby

Antal Rotar 17

Kompani 1

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotar i socken

880: Rosslinge
Rotens nummer år 1686 -- 892, år 1688 -- 893, fr o m år 1710 -- 880. Rotens sammansättning år 1686: Weckelby -- Bengt Erichson, 1 Mantal. Huvudrote. Råslinge -- Anders och Per, 1/2 Mantal. Walby, L:a gården [...]
>
881: Mällsta
Omrking 1900 beboddes nr 881 av sold 1080 Sandberg, Axel Robert. Utflyttar 18/3 1907 till Husby-Rekarne. Rotens nummer år 1686 -- 886, år 1688 -- 887, fr o m år 1710 -- 881. Rotens sammansättning år 1686: Mä [...]
>
882: Hensta Gustafsborg
År 1686 och 1688 hade ännu inte kompaniet döpts till "Väster Rekarne kompani", utan hade namn efter kompanichefen "Capitain Jacob Grundels Compagnie". Rotens nummer år 1683 -- 893, år 1688 -- 894, fr o m år 171 [...]
>
883: Solby Solbytorpet
Rotens nummer år 1686 -- 884, år 1688 -- 885, fr o m år 1710 -- 883. Rotens sammansättning år 1686: Solby -- Per Höök, 1 Mantal. Huvudrote. Solby -- Per Nilsson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
884: Kråketorp
Rotens nummer år 1686 -- 879, år 1688 -- 880, fr o m år 1710 -- 884. Rotens sammansättning år 1686: Kråketorp -- Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Mälsta -- Lars Persson, 1/4 Mantal. Gåran i Huseby sn -- 1/2 Mant [...]
>
885: Viggeby Wiggebytorp
Under slutet av 1800-talet bodde här (?) sold Karl Victor Andersson-Örn, född i Brännkyrka 1872, död 29/4 1892. Rotens nummer år 1686 -- 890, år 1688 -- 891, fr o m år 1710 -- 885. Rotens sammansättning å [...]
>
886: Kolsta Gustafsberg
Rotens nummer år 1686 -- 882, år 1688 -- 883, fr o m år 1710 -- 886. Rotens sammansättning år 1686: Kålsta -- Anders Jönsson, 1 Mantal. Huvudrote. Kålsta -- Per och Mattis, 1 Mantal. Rotens sammansättnin [...]
>
887: Kolsta
Erikslund 1:1 (inbyggt i sommarstuga). Rotens nummer år 1686 -- 887, år 1688 -- 888, fr o m år 1710 -- 887. Rotens sammansättning år 1686: Kålsta -- 1 Mantal. Huvudrote. Kålsta -- Hans Anderson, 1 Mantal. [...]
>
888: Kolsta Myrtorp
(Inbyggt i sommarstuga). Rotens nummer år 1686 -- 885, år 1688 -- 886, fr o m år 1710 -- 888. Rotens sammansättning år 1686: Henesta -- Lars Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote. Gundbandh -- Anders, 1 Mantal. År [...]
>
889: Kullersta Fridetorpet
Rotens nummer år 1686 -- 888, fr o m år 1688 -- 889. Rotens sammansättning år 1686: Kullersta -- Erich Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote. Åkerby -- Per, 1/2 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Kullersta -- [...]
>
890: Tärby Augustenlund
Rotens nummer år 1686 -- 889, fr o m år 1688 -- 890. Rotens sammansättning år 1686: Lärby -- Måns Olson, 1 Mantal. Huvudrote. Lärby -- Bengt Olson, 1 Mantal. Ev felläsnign av gårdsnamnet - Tärby. Gården/ [...]
>
891: Tärby
Rotens nummer år 1686 -- 891, år 1688 -- 892, fr o m år 1710 -- 891. Rotens sammansättning år 1686: Wiggeby -- Johan Anderson, 1 Mantal. Huvudrote. Tärby -- Erich Anderson, 1 Mantal. Kumbla -- Per Simonson, 1 [...]
>
892: Eneby
Rotens nummer år 1686 -- 894, år 1688 -- 895, fr o m år 1710 -- 892. Rotens sammansättning år 1686: Eneby -- Lars Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote. Eneby -- Zachries Erichson, 1 Mantal. Högby i Sundby sn -- 1/4 M [...]
>
893: Eneby
Rotens nummer år 1686 -- 895, år 1688 -- 896, fr o m år 1710 -- 893. Rotens sammansättning år 1686: Eneby -- Lars Olson, 1 Mantal. Huvudrote. Eneby -- Enkian, 1 Mantal. Högby -- Per Carlson, 1/4 Mantal. Ro [...]
>
894: Vallby
Rotens nummer år 1686 -- 883, år 1688 -- 884, fr o m år 1710 -- 894. Rotens sammansättning år 1686: Walby -- Anders Simson, 1 Mantal. Huvudrote. Ingeby -- Per Erichsson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år [...]
>
895: Vallby
Rotens nummer år 1686 -- 881, år 1688 -- 882, fr o m år 1710 -- 895. Rotens sammansättning år 1686: Wallby -- Måns och Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Wallby -- Erich och Hans, 1 Mantal. Rotens sammansättning [...]
>
896: Grundby
Kallades en tid "Gåsundby ST". Rotens nummer år 1686 -- 880, år 1688 -- 881, fr o m år 1710 -- 896. Rotens sammansättning år 1686: Grundby -- Lars Jonson, 1 Mantal. Huvudrote. Grundby -- Simon Tomson, 1 Man [...]
>