< Tillbaka <
Info om socken

Gåsinge

Antal Rotar 27

Kompani 1

Kompani

Nyköpings kompani

Kompani 2

Kompani

Gripsholms kompani

Rotar i socken

576: Berga
Rotens nummer år 1686 -- 949, fr o m år 1688 -- 576. Rotens sammansättning år 1686: Berga -- Per, 1/4 Mantal. Huvudrote. Dannvahla -- Per, 1/4 Mantal. Lijda -- Joen, 1/4 Mantal. Hwaskier -- Erich, 1/4 Mantal. [...]
>
577: Galltorp
Rotens nummer år 1686 -- 962, år 1688 -- 574, fr o m år 1710 -- 577. Rotens sammansättning år 1686: Skåtwångh -- Anders Andersson, 1/4 Mantal. Huvudrote. Fäboda -- Lars Påfwelson, 1/4 Mantal. Swijnsiön -- [...]
>
578: Skyvala
Rotens nummer år 1686 -- 964, år 1688 -- 575, fr o m år 1710 -- 578. Rotens sammansättning år 1686: Siöwahla -- Jons Person, 1 Mantal. Huvudrote. Sohlwijk -- Olof Hanson, 1/4 Mantal. Kalsäter -- Erich Jonson [...]
>
579: Bondskepsta
Rotens nummker år 1686 -- 959, år 1688 -- 573, fr o m år 1710 -- 579. Rotens sammansättning år 1686: Bondskeppsta -- Lars Andersson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Bondskeppsta -- Olof Larsson, 1/2 Mantal. År 1688 -- [...]
>
580: St. Valla Kärrstugan
Rotens nummer år 1686 -- 958, år 1688 -- 572, fr o m år 1710 -- 580. Rotens sammansättning år 1686: Walla -- Per Erickson, 1 Mantal. Huvudrote. Biörnengen -- Olaus Streng, 1/2 Mantal. Possessor för ovanståe [...]
>
581: St. Skenvala Stene
Rotens nummer år 1686 -- 569, år 1688 -- 556, fr o m år 1710 -- 581. Rotens sammansättning år 1686: Kattnääs -- Lars Nilson, Kattnäs sn, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Secreter. Lovisin. Skinahla -- 1 Manta [...]
>
582: Afla
Rotens nummer år 1686 -- 954, år 1688 -- 568, fr o m år 1710 -- 582. Rotens sammansättning år 1686: Afla -- Per Erichson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Afla -- Erich Nilson, 1 Mantal. Heslebytorp, Gryt sn -- Olof, 1/ [...]
>
583: Afla
Rotens nummer år 1686 -- 953, år 1688 -- 567, fr o m år 1710 -- 583. Rotens sammansättning år 1686: Afla -- Per Erichson, 1 Mantal. Huvudrote. Afla -- Per Nilson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Gun Ros [...]
>
584: Bondekeby
Rotens nummer år 1686 -- 943, år 1688 -- 558, fr o m år 1710 -- 584. Torpet är beläget i Dillnäs sn. Rotens sammansättning år 1686: Afla -- Per Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote. Bondekeby -- Niels och Pehr, [...]
>
585: Blacksta
Rotens nummer år 1686 -- 942, år 1688 -- 557, fr o m år 1710 -- 585. Rotens sammansättning år 1686: Wångsiöö -- Enkian, 1 Mantal. Huvudrote. Blachsta -- Lars Person, 1/4 Mantal. Löfwen -- Olof, 1/2 Mantal. [...]
>
586: Blacksta
Rotens nummer år 1686 -- 957, år 1688 -- 571, fr o m år 1710 -- 586. Rotens sammansättning år 1686: Blachsta -- Per Larson, 1 Mantal. Huvudrote. Nääs -- Enkian Hustru Karin, 1 Mantal. Possessor för ovanstå [...]
>
587: Blacksta
Rotens nummer år 1686 -- 947, år 1688 -- 562, fr o m år 1710 -- 587. Rotens sammansättning år 1686: Blacksta -- Lars Jöranson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Blacksta -- Lars Nilsson, 1/2 Mantal. Rotens sammansätt [...]
>
588: Blacksta
Rotens nummer år 1686 -- 950, år 1688 -- 564, fr o m år 1710 -- 588. Rotens sammansättning år 1686: Blachsta -- Erich Jonson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Bagarshammar -- Erich, 1/2 Mantal. Löfwijken -- Carl och Ha [...]
>
589: Näs
Rotens nummer år 1686 -- 944, år 1688 -- 559, fr o m år 1710 -- 589. Rotens sammansättning år 1686: Nääs -- Niels Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote. Skiepmohra -- Johan, 1/8 Mantal. Skiepmohra -- Erich, 1/8 Mant [...]
>
590: Ullsta
Rotens nummer år 1686 -- 951, år 1688 -- 565, fr o m år 1710 -- 590. Rotens sammansättning år 1686: Älsta -- Niels Erichson, 1 Mantal. Huvudrote. Älsta -- Niels Larson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: [...]
>
591: Ullvi
Rotens nummer år 1686 -- 955, år 1688 -- 569, fr o m år 1710 -- 591. Rotens sammansättning år 1686: Ullewij -- Joen Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Ullewij -- Gustaf Andersson, 1 Mantal. Possessor för ovanståe [...]
>
592: Ljunga
Rotens nummer år 1686 -- 956, år 1688 -- 570, fr o m år 1710 -- 592. Rotens sammansättning år 1686: Liunga -- Joen Larson, 1 Mantal. Huvudrote. Wångsiöö -- Anders Larsson, 1 Mantal. Rotens sammansättning [...]
>
593: Ilanda Wikstorp
Rotens nummer år 1686 -- 952, år 1688 -- 566, fr o m år 1710 -- 593. Rotens sammansättning år 1686: Ilanda -- Niels Andersson, 3/4 Mantal. Huvudrote. Furkulla -- Per Nilson, 3/4 Mantal. Possessor för ovanstå [...]
>
594: Gåsinge
Rotens nummer år 1686 -- 946, år 1688 -- 561, fr o m år 1710 -- 594. Rotens sammansättning år 1686: Gåsinge -- Erich Olofson, 1 Mantal. Huvudrote. Gåsinge -- Per, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
595: Tafsnäs Skogstorp
Rotens nummer år 1686 -- 948, år 1688 -- 563, fr o m år 1710 -- 595. Rotens sammansättning år 1686: Tafsnääs -- Lars Gustafsson, 1 Mantal. Huvudrote. Tofwesta -- Lars Olofsson, 1 Mantal. Rotens sammansätt [...]
>
596: Jelminge
Rotens nummer år 1686 -- 945, år 1688 -- 560, fr o m år 1710 -- 596. Rotens sammansättning år 1686: Jälminge -- Olof Jönsson, 1 Mantal. Huvudrote. Bondhella -- Anders Andersson, 1 Mantal. Rotens sammansät [...]
>
912: Sätra Sätratorp
Rotens nummer år 1686 -- 940, år 1688 -- 931, fr o m år 1710 -- 912. Rotens sammansättning år 1686: Sätra -- Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Ulsta, Gryt -- Erich och Lars, 1 1/8 Mantal. Rotens sammansättning [...]
>
913: Skylvala Jägarbacken
Rotens nummer år 1686 -- 963, år 1688 -- 935, fr o m år 1710 -- 913. Rotens sammansättning år 1686: Siöwahla -- Anders Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote. Båsnääs -- Anders Jonsson, 1/2 Mantal. Rotens sammans [...]
>
914: Högsjön
Rotens nummer år 1686 -- 965, år 1688 -- 936, fr o m år 1710 -- 914. Rotens sammansättning år 1686: Skåtwångh -- Olof Andersson, 1/4 Mantal. Huvudrote. Åbosätter -- Anders Olofson, 1/8 Mantal. Högsiön -- [...]
>
915: Vångsö
Rotens nummer år 1686 -- 941, år 1688 -- 932, fr o m år 1710 -- 915. Rotens sammansättning år 1686: Wångsiöö -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Wångsiöö -- Joen, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
916: Hytta
Rotens nummer år 1686 -- 960, år 1688 -- 933, fr o m år 1710 -- 916. Rotens sammansättning år 1686: Hyttan -- Anders Larsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Bårsätra -- Johan Nilson, 1/2 Mantal. Possessor för ovans [...]
>
917: Brunsta
Rotens nummer år 1686 -- 961, år 1688 -- 934, fr o m år 1710 -- 917. Rotens sammansättning år 1686: Brunsta -- Per Andersson, 1/8 Mantal. Huvudrote. Diupwik -- Hustru Kierstin, 1/4 Mantal. Ellebodh, Dillnäs - [...]
>