< Tillbaka <
Info om socken

Bettna

Antal Rotar 21

Kompani 1

Kompani

Livkompaniet

Kompani 2

Kompani

Oppunda kompani

Rotar i socken

26: Skarsta Gustafsborg
Rotens nummer år 1686 -- 25, fr o m 1688 -- 26. Rotens sammansättning år 1686: Skarsta -- Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Bullersta -- Jonn, 1 Mantel. Possessor för ovanstående: Johan von Fitinghof. Rotens sam [...]
>
32: Källsta Källstakrogen / Stengtorp
Rotens nummer år 1686 - 43, 1688 - 34, fr o m 1710 - 32. Koordinatuppgiften visar centrumpunkten innom det område där grunden finns. Rotens sammansättning år 1686: Kielsta -- Per, 1 Mantal. Huvudrot. Kielst [...]
>
33: Rallsta Rallersta ST
Rotens nummer år 1686 -- 48, år 1688 -- 39, fr o m 1710 --33. Rotens sammansättning år 1686: Rallesta -- Jonn. 1/2 Mantal. Huvudrote. Rallesta -- Lars. 1/2 Mantal. Linsäter, Lerbo. 1 Mantal. Possessor för ov [...]
>
34: Lundby
Rotens nummer år 1686 -- 47, år 1688 -- 38, fr o m 1710 -- 34. Rotens sammansättning år 1686: Kierbohl -- Niels, 1/2 Mantal. Huvudrote) Omkastade Lundby -- Per Erichson. 1 Mantal. ) år 1688 Possess [...]
>
35: Stora Tveta Asphem
Rotens nummer år 1686 -- 44, fr o m år 1688 -- 35. Rotens sammansättning år 1686: Holmen -- Niels. 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lilliecrona. St Tweta -- 1 Mantal. Possessor: St [...]
>
36: Glippsta Jonsberg
Rotens nummer år 1686 -- 36, år 1688 -- 32, fr o m 1710 -- 36. Rotens sammansättning år 1686: Glippsta -- Anders. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fred. Rosenhane. Apaltorp -- Olof. 1/4 Mantal. Snickartorp. 1/4 [...]
>
37: Hageby Bygget
Rotens nummer år 1686 -- 45, år 1688 -- 36, fr o m 1710 -- 37. Rotens sammansättning år 1686: Hageby -- Jonn. 1 Mantal. Huvudrote. Pipartorp -- Sven. 1/4 Mantal. Räfhult. 1/4 Mantal. Possessor för ovanståen [...]
>
38: Hageby Valterstorp
Rotens nummer år 1686 -- 46, år 1688 -- 37, fr o m 1710 -- 38. Koordinatuppgiften visar centrumpunkten innom det område där grunden finns. Rotens sammansättning år 1686: Öckna -- Bengt. 1 Mantal. Huvudrote. [...]
>
373: Lundby Lundby borg
Rotens nummer år 1686 -- 369, fr o m 1710 --373. Koordinatuppgiften visar centrumpunkten innom det område där grunden finns. Rotens sammansättning år 1686: Klingbohl, Lerbo --Lars. 1 Mantal. Huvudrote. Bro [...]
>
374: Värskäl Grindtorp
Rotens nummer år 1686 -- 370, fr o m år 1710 -- 374. Rotens sammansättning år 1686: Hesle i Lerbo sn -- Joell von Halle, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Förpantning. Ändebohl i Lerbo sn -- Per. 1/2 Mantal. P [...]
>
375: Åkra Tollintorpet
Rotens nummer år 1686 --50, år 1688 -- 395, fr o m år 1710 -- 375. Rotens sammansättning år 1686: Åkra -- Niels, 1/2 Mantal. Huvudrote. Lötha - Melkier, 1/2 Mantal. Sundstäppen -- Anders, 1/16. Bretorp -- [...]
>
377: Löta Lilla Hult
Rotens nummer år 1686 -- 42, år 1688 -- 394, fr o m år 1710 -- 377. Rotens sammansättning år 1686: Fogelsund -- Niels. 1 Mantal. Huvudrote. Löthen -- Sven. 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Lennart Ribb [...]
>
378: Valsta Björkeberg
Rotens nummer år 1686 -- 37, år 1688 -- 390, fr o m år 1710 -- 378. Rotens sammansättning år 1686: Hwalsta -- Jonn. 1 Mantal. Huvudrote. Skräddartorp, Vrena -- Niels. 1/2 Mantal. Rotens sammansättning år [...]
>
379: Valsta Valsund
Rotens nummer år 1686 -- 38, år fr o m år 1710 -- 379. Rotens sammansättning år 1686: Hwalsta -- Bengt. 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Agneta Ribbing.. Måstorp -- Lars. 1/4 Mantal. Walsta -- Olof. 1/2 Ma [...]
>
380: Viby Vivyholm
Rotens nummer år 1686 -- 39, fr o m 1710 -- 380. Rotens sammansättning år 1686: Wijby - Enkian. 1 Mantal. Huvudrot. Possessor: Christina Sparre. Wedbo -- Carl Danielsson. 1/2 Mantal. Possessor: Anders Stuart. Bo [...]
>
381: Bogsten Valsborg
Rotens nummer år 1686 -- 35, fr o m år 1710 -- 381. Rotens sammansättning år 1686: Bogsten -- Olof. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Christina Sparre. Sohlberga -- Lars. 1/2 Mantal. Rotens sammansättning år [...]
>
382: Sigtuna Rosenhill
Rotens nummer år 1686 -- 34, fr o m 1710 -- 382. Rotens sammansättning år 1686: Sittuna/Digtuna -- Eric Johansson. 1 Mantal. Huvudrote. Sittuna/Sigtuna -- Eric Johansson. 1 Mantal. Rotens sammansättning 1728 [...]
>
383: Fogelsund Nylund
Roten nummer år 1686 -- 40. Fr o m 1710 -- 383. Rotens sammansättning år 1686: Fogelsund -- Per. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Johan Ribbing. Fogelsund -- Sven. Possessor: Johan Ribbing. Rotens sammansättni [...]
>
384: Lena Vallen
Rotens nummer år 1686 -- 33, år 1688 -- 387, fr o m år 1710 -- 384. Rotens sammansättning år 1686: Lena -- Jonn. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Landsstaten. Brogetorp -- Per. 1/4 Mantal. Possessor: Infanterie [...]
>
385: Kungsbacka Kutrineborg
Rotens nummer år 1686 -- 32, år 1688 -- 386, fr o m år 1710 -- 385. Rotens sammansättning år 1686: Fougelzundztorp -- Olof. 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ribbing. Lena -- Erich. 1 Mantal. Strökierstorp -- [...]
>
386: Gallgrinda Intagan / Haffinatorp
Rotens nummer år 1686 -- 51, år 1688 -- 40, fr o m 1710 -- 386. Rotens sammansättning år 1686: Galgrimma. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Jacob Fleming. Tweta. 1 Mantal. Possessor: Jacob Fleming. Rotens samma [...]
>