< Tillbaka <
Info om socken

Åker

Antal Rotar 23

Kompani 1

Kompani

Gripsholms kompani

Rotar i socken

937: Spånga
Rotens nummer år 1686 - 985, 1688 - 956, fr o m 1710 - 937. Rotens sammansättning år 1686: Spånga -- Mats, 1 Mantal. Huvudrote. Spånga -- Olof, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättning år 1728: Spånga [...]
>
938: Skenby
Rotens nummer år 1686 - 981, 1688 - 952, fr o m 1710 - 938. Rotens sammansättning år 1686: Skienby -- Jöns, 1 Mantal. Huvudrote. Solberga -- Per Erichson -- 1/4 Mantal. Hjälprote. Christinetorp, 1/4 Mantal. Hj [...]
>
939: Lundby
Rotens nummer år 1686 - 971, 1688 - 942, fr o m 1710 - 939. Rotens sammansättning år 1686: Täby -- Johan, 1 Mantal. Huvudrote. Lundby -- Per, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättning år 1728: TÄby - Jo [...]
>
940: Riby
Rotens nummer år 1686 - 966, 1688 - 937, fr o m 1710 - 940. Rotens sammansättning år 1686: Riby -- Olof Jönsson, 1 Mantal. Huvudrote. Riby -- Erich, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättning år 1728: Rib [...]
>
941: Riby "Ros soldattorp"
Rotens nummer år 1686 - 980, 1688 - 950, fr o m 1710 - 941. Rotens sammansättning år 1686: Rijby, 1/2 Mantal. Huvudrote. Lilla Datorp, 1/8 Mantal. Hjälprote. Skråhell, 1/2 Mantal. Hjälprote. Rotens sammans [...]
>
942: Berga
Rotens nummer år 1686 - 982, 1688 - 953, fr o m 1710 - 942. Rotens sammansättning år 1686: Berga -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Berga -- Jöns och Hans, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
943: Spånga
Rotens nummer år 1686 - 986, 1688 - 957, fr o m 1710 - 943. Rotens sammansättning år 1686: Spånga -- Per, 1 Mantal. Huvudrote. Berga, 1 Mantal Hjälprote. Rotens sammansättning år 1728: Spånga -- Wattrang [...]
>
944: Datorp Dalintorpet
Rotens nummer år 1686 - 983, 1688 - 954, fr o m 1710 - 944. Rotens sammansättning år 1686: Datorp -- Måns, 1/2 Mantal. Huvudrote. Siöborg -- Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote. Bergqwarn -- Måns, 1/2 Mantal. Hjälp [...]
>
945: Norrby Nordtorp
Rotens nummer år 1686 - 972, 1688 - 943, fr o m 1710 - 945. Rotens sammansättning år 1686: Norrby -- Måns, 1/2 Mantal. Huvudrote. Norrby -- Johan, 1/2 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättning åt 1728: Nor [...]
>
946: Sörby Kråktorp (bl a 1836-40)
Rotens nummer år 1686 - 975, 1688 - 945, fr o m 1710 - 946. Rotens sammansättning år 1686: Sörby -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Sörby -- Johan, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättning år 1728: Sörby - [...]
>
949: Broby
Rotens nummer år 1686 - 977, 1688 - 947, fr o m 1710 - 949. Rotens sammansättning år 1686: Broby -- Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Broby -- Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote. Täby -- Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote. [...]
>
950: Forsa
Rotens nummer år 1686 - 967, 1688 - 938, fr o m 1710 - 950. Rotens sammansättning år 1686: Fårsa -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Solberga -- Per Matzon, 3/4 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
954: Ökna Strömtorp
Rotens nummer år 1686 - 984, 1688 - 955, fr o m 1710 - 954. Rotens sammansättning år 1686: Ökna -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Ökna -- Olof och Anders, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
955: Skenby
Rotens nummer år 1686 - 969, 1688 - 940, fr o m 1710 - 955. Rotens sammansättning år 1686: Skienby -- "Gamell" Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Skienby -- "Unge" Anders, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättni [...]
>
956: Valla
Rotens nummer år 1686 - 973, 1688 - 951, fr o m 1710 - 956. Rotens sammansättning år 1686: Walla -- Johan Hansson, 1 Mantal. Huvudrote. Skieggesta -- Hustru Kierstin, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättni [...]
>
957: Valsberga
Rotens nummer nr 1686 - 974, 1688 - 944, fr o m 1710 - 957. Rotens sammansättning år 1686: Hwalzberga -- Johan Anderson, 1 Mantal. Huvudrote. Hwalzberga -- Lars, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättning å [...]
>
959: Sörby
Rotens nummer år 1686 - 987, 1688 - 958, fr o m 1710 - 959. Rotens sammansättning år 1686: Sörby -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Sörby -- Anders, 1 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättning år 1728: Sörby [...]
>
960: Ekeby Snickartorp
Rotens nummer år 1686 - 976, 1688 - 946, fr o m 1710 - 960. Rotens sammansättning år 1686: Ekeby -- Eric Olofsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Ekeby -- Ambiörn, 1/2 Mantal. Hjälprote. Täby -- Erich, 1/4 Mantal. Hj [...]
>
961: Häsleby Lundbergstorpet
Rotens nummer år 1686 - 978, 1688 - 948, fr o m 1710 - 961. Rotens sammansättning år 1686: Häsleby -- Lars Matzon, 1 Mantal. Huvudrote. Ähleby -- Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Rotens sammansättning år 17 [...]
>
962: Bråtorp
Rotens nummer år 1686 - 979, 1688 - 949, 1710 - 962, vilket sedan bibehölls Rotens sammansättning år 1686: Wattorp -- Olaf, 1/4 Mantal. Huvudrote. Bråtorp -- Erich, 1 Mantal. Hjälprote. Från 1688 huvudrote. [...]
>
963: Hjelmsäter
Rotens nummer år 1686 - 989, 1688 - 960, 1710 - 963. Rotens sammansättning år 1686: Jälmsäter -- Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Galtorp, 1/4 Mantal. Hjälprote. Brentorp i Länna sn, 1/2 Mantal. Hjälprote. [...]
>
965: Skäggesta Kutstugan
Rotens nummer år 1686 - 988, 1688 - 959, fr o m 1710 - 965. Rotens sammansättning år 1686: Skieggesta -- Jost., 1 Mantal. Huvudrote. Wretatorp -- Erich, 1/8 Mantal. Hjälprote. Walsberga -- Erich, 1/2 Mantal. Hj [...]
>
975: Riby
Rotens nummer år 1686 - 995, 1688 - 966, fr o m 1710 - 975. Rotens sammansättning år 1686: Lijda 2 gårdar á 1 Mantal. Stuguhage, 1/4 Mantal. Skirtorp i Taxinge. En stuga. Rotens sammansättning år 1728: L [...]
>