< Tillbaka <
Info om socken

Jäder

Antal Rotar 41

Kompani 1

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotar i socken

1138: Mora
Rotens nummer år 1686 -- 1071, fr o m år 1710 -- 1138. Rotens sammansättning år 1686: Mohra -- Enkian, 1 Mantal. Huvudrote. Mohra -- Måns Andersson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Mohra -- Lars, [...]
>
1139: Mora
Rotens nummer år 1686 -- 1072, fr o m år 1710 -- 1139. Rotens sammansättning år 1686: Mohra -- Anders Persson, 1 Mantal. Huvudrote. Mohra -- Lars Olofsson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Mohra -- [...]
>
1140: Ekeby
Rotens nummer år 1686 -- 1067, fr o m år 1710 -- 1140. Rotens sammansättning år 1686: Lundby -- Joen Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Ekeby -- Lars Persson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1688: Ekeby -- 1 [...]
>
1141: Alvesta
Rotens nummer år 1686 -- 1070, fr o m år 1710 -- 1141. Rotens sammansättning år 1686: Alwesta -- Lars Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote. Alwesta -- Niels Persson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Alwes [...]
>
1142: Stenby
Rotens nummer år 1686 -- 1069, fr o m år 1710 -- 1142. Rotens sammansättning år 1686: Hesleby -- Bengt Olofsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Stenby -- Christian Olofsson, 1/2 Mantal. Hesleby -- Per Olofsson, 1/2 Man [...]
>
1143: Edeby
Rotens nummer år 1686 -- 1076, år 1688 -- 1075, fr o m år 1710 -- 1143. Rotens sammansättning år 1686: Edeby -- Lars Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Dannemark -- Erich Jönsson, 1/2 Mantal. Apalholmen -- Enkia [...]
>
1144: Edeby
Rotens nummer år 1686 -- 1102, fr o m år 1710 -- 1144. GM 1686: "Emedan Edeby är igenom försende twå gånger i Rotha fördh men nu Rättas ty gifwes Roten 2 månaders dagh att skaffa Knecht". Rotens sammansät [...]
>
1145: Åsby
Rotens nummer år 1686 -- 1079, fr o m år 1710 -- 1145. Rotens sammansättning år 1686: Åsby -- Lars Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote. Åsby -- Erich Olofsson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Gustaf Ribbing. [...]
>
1146: Jäder
Rotens nummer år 1686 -- 1077, fr o m år 1710 -- 1146. Rotens sammansättning år 1686: Jäder -- Anders Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Kiuhlatorp -- Erich i Kiuhla sn, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Secre [...]
>
1147: Malmö
Rotens nummer år 1686 -- 1092, fr o m år 1710 -- 1147. Rotens sammansättning år 1686: Malmö -- Michel Erichsson, 1 Mantal. Huvudrote. Malmö -- Joen Michelson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Axel Oxens [...]
>
1148: Fäslinge
Rotens nummer år 1686 -- 1061, fr o m år 1710 -- 1148. Rotens sammansättning år 1686: Fäslinge -- Anders och Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Bengt Gyldenankar. Jäder -- Bengt Larsson, 1 Mantal. Rotens [...]
>
1149: Nybytorp
Rotens nummer år 1686 -- 1074, fr o m år 1710 -- 1149. Rotens sammansättning år 1686: Nyby -- Lars Jonsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. L:a Almby -- Jon Månsson, 1/2 Mantal. Ensiö -- Erich och Per, 1 Mantal. Oxl [...]
>
1150: Svilunda
Rotens nummer år 1686 -- 1066, fr o m år 1710 -- 1150. Rotens sammansättning år 1686: Swijnlunda -- Anders Persson, 1 Mantal. Huvudrote. Swijnlunda -- Hans Olsson, 1/2 Mantal. Lilla Almby tillökt -- 1/4 Mantal [...]
>
1151: Bränne
Rotens nummer år 1686 -- 1084, fr o m år 1710 -- 1151. Rotens sammansättning år1686: Brenne -- Erich Rafwelson, 1 Mantal. Huvudrote. Högbrenne - Hans Person, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Herman Flemm [...]
>
1152: Räfsta
Rotens nummer år 1686 -- 1081, fr o m år 1710 -- 1152. Rotens sammansättning år 1686: Räfsta -- Per Joenson, 1 Mantal. Huvudrote. Hageby -- Johan Joenson, 1/2 Mantal. Almby -- Lars Månsson, 1/2 Mantal. Posse [...]
>
1153: Axby
Rotens nummer år 1686 -- 10665, fr o m år 1710 -- 1153. Rotens sammansättning år 1686: Axby -- Per Månson, 1 Manta. Huvudrote. Hyfwena -- Erich och Anders, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Axby -- [...]
>
1154: Räfsta
Rotens nummer år 1686 -- 1093, fr o m år 1710 -- 1154. Rotens sammansättning år 1686: Räfsta -- Anders Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote. Räfsta -- Jöns Jönsson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Axel Oxens [...]
>
1155: Sundby
Rotens nummer år 1686 -- 1080, fr o m år 1710 -- 1155. Rotens sammansättning år 1686: Sundby -- Per, 1 Mantal. Huvudrote. Nårby -- Lars Nårman, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Anna Berendt. Rotens s [...]
>
1156: Ösby
Rotens nummer år 1686 -- 1078, fr o m år 1710 -- 1156. Rotens sammansättning år 1686: Ösby - Olof Erichsson, 1 Mantal. Huvudrote. L:a Malmö -- Per Olofsson, 1/2 Mantal. Åtorp, Kjula sn -- Simon, 1/2 Mantal. [...]
>
1157: Oxlöt
Rotens nummer år 1686 -- 1064, fr o m år 1710 -- 1157. Rotens sammansättning år 1686: Oxlöth -- Anders Hanson, 1 Mantal. Huvudrote. Oxlöth -- Lars Jonson, 1 Mantal. L:a Almby tillökt -- 1/4 Mantal. Rotens [...]
>
1158: Bränne
Rotens nummer år 1686 -- 1089, fr o m år 1710 -- 1158. Rotens sammansättning år 1686: Brenne -- Niels Erichson, 1 Mantal. Huvudrote. Brenne -- Anders Larsson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Axel Oxensti [...]
>
1159: Malmö
Rotens nummer år 1686 -- 1082, fr o m år 1710 -- 1159. Rotens sammansättning år 1686: Malmö -- Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Brenne -- Staphan, 1/2 Mantal. Axnäs -- Joen Person, Ehrla sn, 1/2 Mantal. P [...]
>
1160: Bränne
Rotens nummer år 1686 -- 1090, fr o m år 1710 -- 1160. Rotens sammansättning år 1686: Brenne -- Johan och Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Magla -- Erich Olofson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Axel Oxenstie [...]
>
1161: Mågla
Rotens nummer år 1686 -- 1083, fr o m år 1710 -- 1161. Rotens sammansättning år 1686: Magla -- Lars Staphanson, 1 Mantal. Huvudrote. Kiuhlaby, Kjula -- Anders, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Elis Kurck. [...]
>
1162: Husby
Rotens nummer år 1686 -- 1073, fr o m år 1710 -- 1162. Rotens sammansättning år 1686: Huseby -- Olof Jonsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Huseby -- Olof Jönsson, 1/2 Mantal. Oxlöth till hielp -- 1/4 Mantal. Rot [...]
>
1163: Husby Solbacka
Rotens nummer år 1686 -- 1085, fr o m år 1710 -- 1163. Rotens sammansättning år 1686: Huseby -- Måns Hanson, 1 Mantal. Huvudrote. Huseby -- Niels Persson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Herman Flemming [...]
>
1164: Husby
Rotens nummer år 1686 -- 1091, fr o m år 1710 -- 1164. Rotens sammansättning år 1686: Huseby -- Per Olofson, 1 Mantal. Huvudrote. Huseby -- Erich Olofson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna [...]
>
1165: Eke
Rotens nummer år 1686 -- 1068, fr o m år 1710 -- 1165. Rotens sammansättning år 1686: Eek/Eke -- Niles Jönsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Huseby -- Mats Andersson, 1/4 Mantal. Lönberga -- Anders Person, 1/2 Mant [...]
>
1166: Kinglöt
Rotens nummer år 1686 -- 1103, fr o m år 1710 -- 1166. Rotens sammansättning år 1686: Kingzlöth -- Lars Gabrielsson, 1 Mantal. Huvudrote. Kingzlöth -- Olof Nilsson, 1 Mantal. L:a Almby till hjälp -- 1/4 Mant [...]
>
1167: Idö
Rotens nummer år 1686 -- 1062, fr o m år 1710 -- 1167. Rotens sammansättning år 1686: Idöö -- Lars Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Nårholmen -- Enkian, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Bengt Gyldenanka [...]
>
1177: Ekhammar
Rotens nummer år 1686 -- 1088, fr o m år 1710 -- 1177. Rotens sammansättning år 1686: Ekhammar -- Erich Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Lundh -- Erich Larsson, 1/2 Mantal. Ekeztorp -- Bengt, 1/4 Mantal. Possesso [...]
>
1178: Norrby
Rotens nummer år 1686 -- 1094, fr o m år 1728 -- 1178. Rotens sammansättning år 1686: Räfsta -- Joen Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Sundby -- Per Larsson, 1/2 Mantal. Hägratorp i Öja sn -- 1/2 Mantal. Poss [...]
>
1179: St. Almby
Rotens nummer år 1686 -- 1096, fr o m år 1710 -- 1179. Rotens sammansättning år 1686: Stora Almby -- Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Stora Almby -- Erich Jönsson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Axe [...]
>
1180: Berga
Rotens nummer år 1686 -- 1063, fr o m år 1710 -- 1180. Rotens sammansättning år 1686: Stengzholmen -- Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Berga -- Mattis Hanson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Bengt Gyl [...]
>
1181: Mälby
Rotens nummer år 1686 -- 1095, fr o m år 1710 -- 1181. Rotens sammansättning år 1686: Mälby -- Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Mälby -- Anders Nilsson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Axel Oxenstie [...]
>
1182: Fiholm
Rotens nummer år 1686 -- 1104, fr o m år 1710 -- 1182. Rotens sammansättning år 1686: Fijholm -- 1 Mantal. Huvudrote. Fijholm -- 1 Mantal. Nybacka -- 1/2 Mantal. Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna. [...]
>
1183: Fiholm
Rotens nummer år 1686 -- 1105, fr o m år 1710 -- 1183. Rotens sammansättning år 1686: Fijholm -- 1 Mantal. Huvudrote. Fijholm -- 2 Halfwa, 1 Mantal. Nybacka -- 1/2 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: F [...]
>
1184: Väfle
Rotens nummer år 1686 -- 1097, fr o m år 1710 -- 1184. Rotens sammansättning år 1686: Wäfle -- Johan Olofson, 1 Mantal. Huvudrote. Wäfle -- Lars Andersson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Axel Oxenstie [...]
>
1185: Väfle
Rotens nummer år 1686 -- 1098, fr o m år 1710 -- 1185. Rotens sammansättning år 1686: Wäfle -- Lars Jonson, 1 Mantal. Huvudrote. Wäfle -- Christian Erichson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Axel Oxenst [...]
>
1186: Väfle
Rotens nummer år 1686 -- 1100, år 1688 -- 1099, fr o m år 1710 -- 1186. Rotens sammansättning år 1686: Wäfle -- Jöns Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Wäfle, Nårgården -- 1 Mantal. Possessor för ovanståen [...]
>
1187: Väfle
Rotens nummer år 1686 -- 1101, år 1688 -- 1100, fr o m år 1710 -- 1187. Rotens sammansättning år 1686: Wäfle Kappelgården -- Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Stora Almby -- Lars Jönsson, 1 Mantal. Löfn [...]
>