< Tillbaka <
Info om socken

Frustuna

Antal Rotar 16

Kompani 1

Kompani

Nyköpings kompani

Rotar i socken

557: Hellesta
Soldattorpets boningshus uppfört 1888. Ombyggt 1919. Rotens nummer år 1686 -- 564, år 1688 -- 600, fr o m år 1710 -- 557. Rotens sammansättning år 1686: Hellesta -- Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Knäppinge [...]
>
558: Brandsbol
Rotens nummer år 1686 -- 563, år 1688 -- 599, fr o m år 1710 -- 558. Rotens sammansättning år 1686: Kullen -- Erick Persson, 1 Mantal. Huvudrote. Slaggiärde -- Anders, 1/8 Mantal. Possessor för ovanstående: [...]
>
559: Tengslinge
Rotens nummer år 1686 -- 562, år 1688 -- 598, fr o m år 1710 -- 559. Rotens sammansättning år 1686: Tengzlinge -- Jesper Elieson, 1 Mantal. Huvudrote. Tengzlinge -- Jesper Elieson, 1 Mantal. Possessor för ova [...]
>
560: Ekeby
ST rivet. Siste soldat byggde sig stugan Claraberg. (Hustrun hetta Clara). Rotens nummer år 1686 -- 561, år 1688 -- 597, fr o m år 1710 -- 560. Rotens sammansättning år 1686: Ekeby -- Tore, 1 Mantal. Huvudrot [...]
>
561: Oppeby Qvarnhällsstugan?
Rotens nummer år 1686 -- 551, år 1688 -- 587, fr o m år 1710 -- 561. Rotens sammansättning år 1686: Oppeby -- Joen Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Ettersta -- Anders, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
562: Hårby
Rotens nummer år 1686 -- 557, år 1688 -- 593, fr o m år 1710 -- 562. Rotens sammansättning år 1686: Hårby -- Per Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote. Bergh -- Eric Person, 1/2 Mantal. Possessor för ovanstående: Ni [...]
>
563: Al
Rotens nummer år 1686 -- 555, år 1688 -- 591, fr o m år 1710 -- 563. Rotens sammansättning år 1686: Ahl -- Erich Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote. Hålsta -- Lars, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Niels Biel [...]
>
564: Siggtuna
Rotens nummer år 1686 -- 556, år 1688 -- 592, fr o m år 1710 -- 564. Rotens sammansättning år 1686: Sigtuna -- Gustaf Persson, 1 Mantal. Huvudrote. Sigtuna -- Per Larsson, 1 Mntal. Possessor för ovanstående: [...]
>
565: Gnesta Dalsborg
Rotens nummer år 1686 -- 559, år 1688 -- 595, fr o m år 1710 -- 565. Rotens sammansättning år 1686: Gnesta -- Erich Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Anna Krell. Lindh -- Anders, 1 Mantal. Possessor: Gus [...]
>
566: Öfvervala
Rotens nummer år 1686 -- 549, år 1688 -- 585, fr o m år 1710 -- 566. Rotens sammansättning år 1686: Kierf -- Lars Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote. Böllia -- Erich Larsson, 1 Mantal. Denna hjälprote utbyttes år [...]
>
567: Yttervala
Rotens nummer år 1686 -- 548, år 1688 -- 584, fr o m år 1710 -- 567. Rotens sammansättning år 1686: Ytherwahla -- Niels Person, 1 Mantal. Huvudrote. Grinda -- Johan Biug, 1/4 Mantal. Possessor för ovanståend [...]
>
568: Söra
Rotens nummer år 1686 -- 553, år 1688 -- 589, fr o m år 1710 -- 568. Rotens sammansättning år 1686: Söra -- Jöns Nilsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Söra -- Erich Erichsson, 1/2 Mantal. Söra -- Per, 1/2 Mantal [...]
>
569: Vackerby
Rotens nummer år 1686 -- 554, år 1688 -- 590, fr o m år 1710 -- 569. Rotens sammansättning år 1686: Wackerby -- Anders Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Wackerby -- Niels Larsson, 1 Mantal. Possessor för ovanst [...]
>
570: Hållsta
Rotens nummer år 1686 -- 560, år 1688 -- 596, fr o m år 1710 -- 570. Rotens sammansättning år 1686: Eek -- Nils Nilson, 1 Mantal. Huvudrote. Hålsta -- Joen, 1/2 Mantal. Possessor för ovanstående: Handelsman [...]
>
571: Hallbro
Rotens nummer år 1686 -- 550, år 1688 -- 586, fr o m år 1710 -- 571. Rotens sammansättning år 1686: Hallebro -- Erich Persson, 1 Mantal. Huvudrote. Frustunaby -- Lars och Enkian, 1 Mantal. Rotens sammansätt [...]
>
572: St. Brink
Rotens nummer år 1686 -- 552, år 1688 -- 588, fr o m år 1710 -- 572. Rotens sammansättning år 1686: Brinck -- Geffredh, 1 Mantal. Huvudrote. Ytterwahla -- Anders Jonsson, 1/2 Mantal. Brentorp i Över-Selö sn [...]
>