< Tillbaka <
Info om socken

Tumbo

Antal Rotar 18

Kompani 1

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotar i socken

766: Gunnarskär
Rotens nummer år 1686 -- 800, fr o m 1710 -- 766. Rotens sammansättning år 1686: Gunnarskiähl -- 1/2 Mantal. Huvudrote. Gunnarskiähl -- 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Gunnarskiähl -- H. Lagersp [...]
>
767: Valtomta
Rotens nummer år 1686 -- 803, år 1688 -- 804, fr o m år 1710 -- 767. Rotens sammansättning år 1686: Munckhammar -- Lars Persson, 1 Mantal. Huvudrote. Waltomta -- Anders Jonsson, 1/2 Mantal. Rotens sammansät [...]
>
768: Löfsta
Rotens nummer år 1686 -- 806, år 1688 -- 807, fr o m år 1710 -- 768. Rotens sammansättning år 1686: Löfsta -- Olof Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote. Sörby -- Per Jönsson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år [...]
>
769: Sörby
Rotens nummer år 1686 -- 815, år 1688 -- 816, fr o m år 1710 -- 769. Rotens sammansättning år 1686: Sörby -- Carl Johansson, 1 Mantal. Huvudrote. Hageby -- Anders Nilsson, 1/2 Mantal. Öflingeby -- Hans, 1/2 [...]
>
770: Garn Slätten
Torpet kallades Slätten sedan slutet av 1800-talet. Rotens nummer år 1686 -- 812, år 1688 -- 813, fr o m år 1710 -- 770. Rotens sammansättning år 1686: Garn -- Olof Larsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Garn -- O [...]
>
771: Öflingeby
Rotens nummer år 1686 -- 811, år 1688 -- 812, fr o m år 1710 -- 771. Rotens sammansättning år 1686: Öflingeby -- Joen, 1/2 Mantal. Huvudrote. Garn -- Joen Persson, 1/2 Mantal. af Stadtztorp i Torshälla sn ti [...]
>
772: Mälby
Rotens nummer år 1686 -- 809, år 1688 -- 810, fr o m år 1710 -- 772. Rotens sammansättning år 1686: Mählby -- Anders Persson, 1 Mantal. Huvudrote. Mählby -- Joen Persson, 1 Mantal. Possessor för ovanståend [...]
>
774: Väsby
Rotens nummer år 1686 -- 807, år 1688 -- 808, fr o m år 1710 -- 774. Rotens sammansättning år 1686: Wäsby -- Olof Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Wäsby -- Per Andersson, 1 Mantal. Possessor för ovanståend [...]
>
775: Väsby
Rotens nummer år 1686 -- 808, år 1688 -- 809, fr o m år 1710 -- 775. Rotens sammansättning år 1686: Wäsby -- Olof Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Wäsby -- Erich Persson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående [...]
>
779: Broby
Rotens nummer år 1686 -- 804, år 1688 -- 805, fr o m år 1710 -- 779. Rotens sammansättning år 1686: Broby -- Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Broby -- Mats Hansson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 17 [...]
>
780: Broby
Rotens nummer år 1686 -- 798, år 1688 -- 801, fr o m år 1710 -- 780. Rotens sammansättning år 1686: Broby -- Olof Hansson, 1 Mantal. Huvudrote. Broby -- Lars Larsson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 172 [...]
>
781: Mälhammar
Rotens nummer år 1686 -- 799, fr o m år 1710 -- 781. Rotens sammansättning år 1686: Mehlhammar -- Jöns, 1 Mantal. Huvudrote. Mehlhammar -- Anders Hansson, 1 Mantal. Berga, Råby sn, till hjälp -- 1/4 Mantal. [...]
>
782: Munkhammar
Rotens nummer år 1686 -- 801, år 1688 -- 802, fr o m år 1710 -- 782. Rotens sammansättning år 1686: Munckhammar -- Påfwel Svensson, 1 Mantal. Huvudrote. Munckhammar -- Per Matzon, 1 Mantal. Rotens sammansä [...]
>
783: Åby
Socken: Tumbo? Står i GM-rullan 1869 antecknad för Lista socken! Enligt en uppgift i Gillberga socken. Rotens nummer år 1686 -- 805, år 1688 -- 806, fr o m år 1710 -- 783. Rotens sammansättning år 1686: Wä [...]
>
784: Öflingeby
Rotens nummer år 1686 -- 802, år 1688 -- 803, fr o m år 1710 -- 784. Rotens sammansättning år 1686: Öflingeby -- Niels Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote. Garn -- Bengt Larsson, 1/2 Mantal. Stafhälla i Råby sn ti [...]
>
785: Husby
Rotens nummer år 1686 -- 810, år 1688 -- 811, fr o m år 1710 -- 785. Rotens sammansättning år 1686: Huseby -- Jöns Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Huseby -- Lars Persson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående [...]
>
786: Husby
Rotens nummer år 1686 -- 816, år 1688 -- 817, fr o m år 1710 -- 786. Rotens sammansättning år 1686: Huseby -- Olof Jonssons änka, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Johan Ribbing. Huseby -- Änkan, 1 Mantal. Poss [...]
>
787: Skyttinge
Rotens nummer år 1686 -- 814, år 1688 -- 815, fr o m år 1710 -- 787. Rotens sammansättning år 1686: Skyttinge -- Ingemar, 1 Mantal. Huvudrote. Skyttinge -- Enkian, 1 Mantal. Skyttinge -- ett Croneödhehemman, [...]
>