< Tillbaka <
Info om socken

Katrinenäs

Antal Rotar 7

Kompani 1

Kompani

Nyköpings kompani

Rotar i socken

597: Lerbo
Rotens nummer år 1686 -- 565, år 1688 -- 577, fr o m år 1710 -- 597. Rotens sammansättning år 1686: Lebro -- Erich Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Lebro -- Per Andersson, 1 Mantal. Ålsta -- Erich, 1/2 Mantal. [...]
>
598: Lund
Rotens nummer år 1686 -- 570, år 1688 -- 581, fr o m år 1710 -- 598. Rotens sammansättning år 1686: Granbacken -- Lars Jönsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Skyrtorp -- Per Andersson, 1/4 mantal. Öv. Wahla, Frustu [...]
>
599: Åshammar
Rotens nummer år 1686 -- 573, år 1688 -- 583, fr o m år 1710 -- 599. Rotens sammansättning år 1686: Åshammar -- Jöns Mårtensson, 1 Mantal. Huvudrote. Åshammar -- Per Andersson, 1 Mantal. Possessor för ova [...]
>
600: Nellje
Rotens nummer år 1686 -- 572, år 1688 -- 582, fr o m år 1710 -- 600. Rotens sammansättning år 1686: Nällie -- Olof Andersson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Nällie -- Per Olofsson, 1 Mantal. Possessor för ovanståe [...]
>
573: Kattnäs
Rotens nummer år 1686 -- 568, år 1688 -- 580, fr o m år 1710 -- 573. Rotens sammansättning år 1686: Kattnäs -- Johan Stephanson, 1 Mantal. Huvudrote. Kattnäs -- Lars, 1 Mantal. Kattnäs -- Lars Nilson, 1 Man [...]
>
574: Klöfsta
Rotens nummer år 1686 -- 567, år 1688 -- 579, fr o m år 1710 -- 574. Rotens sammansättning år 1686: Klöfsta -- Hans, 1 Mantal. Huvudrote. Klöfsta -- Per, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Klöfst [...]
>
575: Lilla Jägardal
Rotens nummer år 1686 -- 566, år 1688 -- 578, fr o m år 1710 -- 575. Rotens sammansättning år 1686: Hållenda -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Dambotorp -- Per, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Run [...]
>