< Tillbaka <
Info om socken

Helgarö

Antal Rotar 13

Kompani 1

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotar i socken

1176: Näs
Rotens nummer år 1686 -- 1171, fr o m år 1688 -- 1176. Rotens sammansättning år 1686: Nääs -- Olof Erichsson, 1 Mantal. Huvudrote. Knutzbergh -- Måns Mårtenson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
1188: Åsby
Rotens nummer år 1686 -- 1192, fr o m år 1810 -- 1188. Rotens sammansättning år 1686: Åsby -- Anders Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote. Rellinge -- Niels Andersson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Å [...]
>
1189: Åsby
Rotens nummer år 1686 -- 1197, fr o m år 1710 -- 1189. Rotens sammansättning år 1686: Åsby -- Niels Hanson, 1 Mantal. Huvudrote. Åsby -- Anders Nilson, 1 Mantal. Ekeby, Fogdö sn til hielp -- 1/4 Mantal. Pos [...]
>
1190: Väla
Rotens nummer år 1686 -- 1198, fr o m år 1710 -- 1190. Rotens sammansättning år 1686: Wähla -- Anders Person, 1 Mantal. Huvudrote. Wähla -- Per Matzon, 1 Mantal. Ekebytorp, Fogdö -- Jacob, 1/4 Mantal. Posse [...]
>
1191: Helgarö
Ytterligare en plats för torpet finns markerad på kartan. Rotens nummer år 1686 -- 1189, fr o m år 1710 -- 1191. Rotens sammansättning år 1686: Helgarö -- Lars Olofsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Rellinge -- [...]
>
1192: Helgarö Perstorp
Rotens nummer år 1686 -- 1196, fr o m år 1710 -- 1192. Rotens sammansättning år 1686: Helgarö by -- Olof, Anders, Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Helgarö by -- Per Nilson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: He [...]
>
1193: Helgarö
Rotens nummer år 1686 -- 1195, fr o m år 1710 -- 1193. Rotens sammansättning år 1686: Åsby -- Hans Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote. Helgaröby -- Anders Andersson, 1/2 Mantal. Helgaröby -- Anders Olufsson, 1 Man [...]
>
1194: Rällinge
Rotens nummer år 1686 -- 1190, fr o m år 1710 - 1194. Rotens sammansättning år 1686: Rällinge -- Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Nibble -- Per, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Rällinge -- Pär, 1 Man [...]
>
1195: Rällinge Hagaborg
Rotens nummer år 1686 -- 1193, fr o m år 1710 -- 1195. Rotens sammansättning år 1686: Rällinge -- Erich Olofson och Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Ströpåker, Fogdö -- Erich, 1/2 Mantal. Rotens sammansättnin [...]
>
1196: Viby
Rotens nummer är 1686 -- 1191, fr o m år 1710 -- 1196. Rotens sammansättning år 1686: Wijby -- Erich Nilson, 1 Mantal. Huvudrote. Wijby -- Per Andersson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Wiby -- P [...]
>
1197: Björsund
Rotens nummer år 1686 -- 1188, fr o m år 1710 -- 1197. Rotens sammansättning år 1686: Biursundh -- Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Biörsundh -- Olof Person, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Anna Berendt. R [...]
>
1198: Björsund
Rotens nummer år 1686 -- 1194, fr o m år 1710 -- 1198. Rotens sammansättning år 1686: Biörsundh -- Lars Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote. Biörsundh -- Erich Hanson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Axel Wac [...]
>
1199: Sal
Rotens nummer år 1686 -- 659, år 1688 -- 661, fr o m år 1710 -- 1199. Rotens sammansättning år 1686: Maggebo -- Anders. Fogdö, 1/2 Mantal. Huvudrote. Sahl, Helgarö -- 1/2 Mantal. Lilla Gårdhen i Wijk -- 1/4 [...]
>