< Tillbaka <
Info om socken

Östra Vingåker

Antal Rotar 11

Kompani 1

Kompani

Vingåkers kompani

Rotar i socken

213: Qvarngöle
Rotens nummer år 1686 -- 209, from år 1710 -- 213. Indragen till Krigsacademien å Carlberg 1792-12-28 -- Indragen till löneutfyllnad åt uoff --1832-12-31. Indragen till Furirs nummer 1833-01-01 -- 1833-12-31. [...]
>
214: Stora Forssa
Rotens nummer år 1686 -- 229, from år 1710 -- 214. Indragen till spel i nummer 1834-12-11--1861-12-31. Indragen till lönefyllnad åt uoff 1862-01-01-- Rotens sammansättning år 1686: Stora Fårsa -- 1 Mantal. [...]
>
215: Holmen Holmatorp. Gölstugan
Rotens nummer år 1686 -- 207, from år 1710 -- 215. Anslagen till underofficers lön from år 1805 eller senare -- 1820-10-03 Rotens sammansättning år 1686: Holmen -- Jonn, 1 Mantal. Huvudrote. Mörkhulta -- A [...]
>
216: Bronäs Gräsgölet
Rotens nummer år 1686 -- 205, from år 1710 -- 216. Anslagen till regementets musikkassa 1825-11-01 -- 1826-10-18. Rotens sammansättning år 1686: Bronääs -- Niels, 1/4 Mantal. Huvudrote. Störhult -- Per Han [...]
>
217: Vik Släntbacken
Rotens nummer år 1686 -- 204, from år 1710 -- 217. Rotens sammansättning år 1686: Wiken -- Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hastferd. St. Toltorp -- Per Larsson, 1 Mtl. Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
218: Toltorp Släntbacken
Rotens nummer före 1710 -- 212, fr o m år 1710 -- 218. Rotens sammansättning år 1686: Toltorp -- Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Gilingzhult -- Joen, 1/4 Mantal. Possessor för ovanstående: Gun Rosenst. Krockeng, [...]
>
219: Mörtsjö Stengaveln
Rotens nummer år 1686 -- 206, fr o m år 1710 -- 219. Rotens sammansättning år 1686: Mörtsiön -- Anders, 1/8 Mantal. Huvudrote. Strångbäcken -- Niels, 1/8 Mantal. Bremåssen -- Erich, 1/8 Mantal. Possessor [...]
>
220: Knutstorp
Rotens nummer år 1686 -- 231, fr o m år 1710 -- 220. Rotens sammansättning år 1686: Knutztorp -- 1 Mantal. Huvudrote. Nääs -- 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Hastferdt. Rotens sammansättning år 17 [...]
>
222: Bonneråd
Torpnamn: Bergholm. Pettersborg. Glopphälla, Glopphulta under 1700-talet. Rotens nummer år 1686 -- 230, fr o m år 1710 -- 222. Rotens sammansättning år 1686: Glålhella -- 1 Mantal. Huvudrote. Bonnerå -- 1 [...]
>
223: Erstorp Mostugan
Rotens nummer år 1686 -- 208, fr o m år 1710 -- 223. Rotens sammansättning år 1686: Boqwarn -- Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Stubbetorp -- Niels, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Carl Gyldenst. Prästorp [...]
>
235: Fanstorp
Rotens nummer år 1686 -- 226, år 1688 -- 225, fr o m år 1710 -- 235. Rotens sammansättning år 1686: Nohlankier -- Erich, 1/8 Mantal. Huvudrote. Kultorp öde -- Bengt svarar, 1 Mantal. Lastorp, Malm sn -- 1/8 M [...]
>