< Tillbaka <
Info om socken

Hyltinge

Antal Rotar 7

Kompani 1

Kompani

Nyköpings kompani

Rotar i socken

484: Öfverby
Rotens nummer år 1686 -- 441, år 1688 -- 543, fr o m år 1710 -- 484. Rotens sammansättning år 1686: Rambohl -- Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Lysäter -- Jöns, 1 Mantal. Groppetorp, L:a Malma -- Lars. Posses [...]
>
485: Tunatorp
Rotens nummer år 1686 -- 444, år 1688 -- 546, fr o m år 1710 -- 485. Rotens sammansättning år 1686: Jätzbohl -- Bengt, 1/2 Mantal. Huvudrote. Skarfnäs -- Anders, 1/2 Mantal. Nytorp -- 1/2 Mantal. Possessor [...]
>
486: Jälunda
Rotens nummer år 1686 -- 440, år 1688 -- 542, fr o m år 1710 -- 486. Rotens sammansättning år 1686: Nårgården -- Per, 1 Mantal. Huvudrote. Hagestugun -- Johan, 1/4 Mantal. Råsmåssen -- Niels, 1/4 Mantal. [...]
>
487: Kåveta Månskinet
Rotens nummer år 1686 -- 442, år 1688 -- 544, fr o m år 1710 -- 487. Rotens sammansättning år 1686: Feyebohl -- Per, 1/2 Mantal. Huvudrote. Kåfweta -- Joen, 1/4 Mantal. Löfåsen -- Erich, 1/4 Mantal. Smedzb [...]
>
488: Torp
Rotens nummer år 1686 -- 439, år 1688 -- 526, fr o m år 1710 -- 488. Rotens sammansättning år 1686: Torp -- Måns, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fledtwoudt. Ralm -- Erich Person, 1 Mantal. Possessor: Bengt Sp [...]
>
489: Sörby
Rotens nummer år 1686 -- 438, år 1688 -- 541, fr o m år 1710 -- 489. Rotens sammansättning år 1686: Sörby -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Saxengen -- Grels, 1/4 Mantal. Possessor för ovanstående: Fleetwondt. [...]
>
490: Öfverby
Rotens nummer år 1686 -- 443, år 1688 -- 545, fr o m år 1710 -- 490. Rotens sammansättning år 1686: Öfwerby -- Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Öfwerby -- Erich, 1/2 Mantal. Frönääs -- Joen Persson, 1/2 Mantal [...]
>