< Tillbaka <
Info om socken

Forssa

Antal Rotar 7

Kompani 1

Kompani

Nyköpings kompani

Rotar i socken

451: V. Forsa Högtorp
Rotens nummer år 1686 -- 479, år 1688 -- 516, fr o m år 1710 -- 451. Rotens sammansättning år 1686: Wästerfårssa -- Per, 1 Mantal. Huvudrote. Wästerfårssa -- Anders, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: [...]
>
452: Ö. Forsa Ö:a Kiviken
Rotens nummer år 1686 -- 483, år 1688 -- 520, fr o m år 1710 -- 452. Rotens sammansättning år 1686: Österforssa -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ingeborg Stake. Jonstorp -- Johan, 1 Mantal. Possessor: [...]
>
453: Sundby Ekstugan
Rotens nummer år 1686 -- 482, år 1688 -- 519, fr o m år 1710 -- 453. Rotens sammansättning år 1686: Ekeby -- Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Ekeby -- Olof, 1/4 Mantal. Sundby -- Samuel, 1 Mantal. Possessor för [...]
>
454: Malsta Malstugan
Rotens nummer år 1686 -- 486, år 1688 -- 523, fr o m år 1710 -- 454. Rotens sammansättning år 1686: Malsta -- 1 Mantal. Huvudrote. Malsta -- 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Assisstent Preutz. Rotens [...]
>
455: Sätra Sätrastugan
Rotens nummer år 1686 -- 481, år 1688 -- 518, fr o m år 1710 -- 455. Rotens sammansättning år 1686: Sätra -- Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Spånga -- Per, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: af Wasaborg. [...]
>
456: Snaggsta Stenstugan
Rotens nummer år 1686 -- 480, år 1688 -- 517, fr o m år 1710 -- 456. Rotens sammansättning år 1686: Kiörkiebohl -- Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Snaggesta -- Olof, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: af Wasa [...]
>
457: Braxenvik Damstugan, Årdala
Rotens nummer år 1686 -- 485, år 1688 -- 522, fr o m år 1710 -- 457. Rotens sammansättning år 1686: Kalwijk -- 1 Mantal. Huvudrote. Kårppedahl -- 1/4 Mantal. Räfznääs, Årdala -- 1/4 Mantal. Possessor fö [...]
>