< Tillbaka <
Info om socken

Sundby

Antal Rotar 10

Kompani 1

Kompani

Väster Rekarne kompani

Kompani 2

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotar i socken

897: Hyggeby
Rotens nummer år 1686 -- 1129, fr o m år 1710 -- 897. Rotens sammansättning år 1686: Häggeby -- Lars och Johan, 1 Mantal. Huvudrote. Ramsten -- Olof Jonsson, 1/2 Mantal. Grundby -- Per Olofson, 1/4 Mantal. [...]
>
898: Ransten
Rotegårdar förutom Ransten, St. Lövhulta och Veckelby. Rotens nummer år 1686 -- 1117, fr o m år 1710 -- 898. Rotens sammansättning år 1686: Ransten -- Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Ängeby -- Änkan, 1 Mantal [...]
>
899: Ingespjuta
Rotens nummer år 1686 -- 1132, fr o m år 1710 -- 899. Rotens sammansättning år 1686: Ingelzspiuta -- Enkian, 1 Mantal. Huvudrote. Ingelzspiuta -- Joen Olofson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Inge [...]
>
900: Löfgård Takttorp
Rotens nummer år 1686 -- 1130, fr o m år 1710 -- 900. Rotens sammansättning år 1686: Löfgård -- Dawedh Dawedson, 1 Mantal. Huvudrote. Löfgård -- Niels Erichson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: [...]
>
1132: Ostra
Rotens nummer år 1686 -- 896, år 1688 -- 897, fr o m år 1710 -- 1132. Rotens sammansättning år 1686: Ostra -- Måns Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Ostra -- Olof Andersson, 1 Mantal. Rotens sammansättning [...]
>
1133: Ostra
Rotens nummer år 1686 -- 897, år 1688 -- 898, fr o m år 1710 -- 1133. Rotens sammansättning år 1686: Ostra -- Niels Olufson, 1 Mantal. Huvudrote. Ostra -- Olof Olofsson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år [...]
>
1134: Ostra
Rotens nummer år 1686 -- 898, år 1688 -- 899, fr o m år 1710 -- 1134. Rotens sammansättning år 1686: Ostra -- Erich Larsson och Lars Hansson, 1 Mantal. Huvudrote. Ostra -- Erich Persson och Erich Persson, 1 Man [...]
>
1135: Ostra
Rotens nummer år 1686 -- 899, år 1688 -- 900, fr o m år 1710 -- 1135. Rotens sammansättning år 1686: Ostra -- Niels Johansson, 1 Mantal. Huvudrote. Ostra -- Anders Andersson och Anders Person, 1 Mantal. Rote [...]
>
1136: Ostra
Rotens nummer år 1686 -- 1133, fr o m år 1710 -- 1136. Rotens sammansättning år 1686: Sörby, Torshälla -- 1 Mantal. Huvudrote. Ostra -- Anders och Per Månson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Os [...]
>
1137: Vreta
Rotens nummer år 1686 -- 1131, fr o m år 1710 -- 1137. Rotens sammansättning år 1686: Wreta -- Lars och Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Wreta -- Hans Larson, 1/2 Mantal. Wreta -- Hans Person, 1/2 Mantal. Rotens [...]
>