< Tillbaka <
Info om socken

Björkvik

Antal Rotar 37

Kompani 1

Kompani

Livkompaniet

Rotar i socken

101: Klubbtorp Palmtorpet
Rotens sammansättning år 1686: Klubbetorp -- Jonn, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ture Bielke. Krafsebohl -- Per, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ture Bielke. Siögetorp -- Christina, 1/2 Mantal. Hjälprote. [...]
>
115: Qvisäter Täppstugan
Rotens nr år 1686 -- 103, 1688 -- 92, fr o m 1710 -- 115. Rotens sammansättning 1686: Qwisäter -- Jonn, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Märta Berent. Simonsbohl -- Niels, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märt [...]
>
116: Bergmansbol
Rotens nummer år 1686 -- 109, 1688 -- 98, fr o m 1710 -- 116. Rotens sammansättning år 1686: Bergansbohl -- Måns, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet. Oglande el Opland -- Hans, 1/2 Mantal. Hjälprote. [...]
>
117: Hagelsäter
Rotens nummer år 1686 -- 99, 1688 -- 88, fr o m 1728 -- 177. Rotens sammansättning år 1686: Hagnesätter -- Per, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: FörrådsCassans inlösta förpantning. Erlund -- Oluf, 1/4 Mantal. [...]
>
118: Ekeskulla
Rotens nummer år 1686 -- 95, 1688 -- 85, fr o m 1710 -- 118. Rotens sammansättning år 1686: Ekekulla -- Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hindric Fleming. Ottekyl -- Simon, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: [...]
>
119: Tjärsta Fubban
Rotens nummer år 1686 -- 85, 1688 -- 74, fr o m 1710 -- 119. Rotens sammanställning år 1686: Kiersta -- Per, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet. Daneby -- Herr Johan Kruus, 1 Mantal. Hjälprote. Possesso [...]
>
120: Grönkärr Gröndal
Rotens nummer år 1686 -- 86, 1688 -- 75, fr o m 1710 -- 120. Rotens sammansättning år 1686: Daneby -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Håkan Schytt. Måstorp -- Jonn, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Håk [...]
>
121: Sörby
Rotens nummer år 1686 -- 104, 1688 -- 93, fr o m 1710 -- 121. Rotens sammansättning år 1686: Sörby -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Håkan Schytt. Wedby -- Enkian, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor Hå [...]
>
122: Sörby
Rotens nummer år 1686 -- 107, 1688 -- 96, fr o m 1710 -- 122. Rotens sammansättning år 1686: Sörby -- Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Posessor: Håkan Schytt. Sörby -- Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote. Posses [...]
>
123: Hacksta Fredriksdal (Kattnäset)
Rotens nummer år 1682-1688 -- 84, 1688-1710 -- 73, 1710-1901 -- 123. Rotens sammansättning år 1686: Hacksta -- Per, 1/2 Mantal. Huvudrote. Hanebäcken -- Lars, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Berendt. [...]
>
124: Hacksta Thunellstugan
Rotens nummer år 1686 -- 93, 1688 -- 83, 1710 -- 124, vilket bibehålles. Rotens sammansättning år 1686: Hacksta -- Per, 1/2 Mantal. Huvudrote. Hacksta -- Per Olufson, 1/4 Mantal. Hjälprote. Udden -- Niels, 1/ [...]
>
125: Vedby Bjärkstugan,senare Klinga
Rotens nummer år: 1686 -- 106, 1688 -- 95, fr o m 1710 -- 125. Rotens sammansättning år 1686: Wedby -- Per, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Håkan Schytt. Kultorp -- Tyris, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: H [...]
>
126: Julsta Pjunkstugan
Rotens nummer år: 1686 -- 73, 1688 -- 76, fr o m 1710 -- 126. Rotens sammansättning år 1686: Julesta -- Carl, 1 Mantal. Huvudrote: Possessor: Fru Bielke. Nyqwarn -- Olof, 1/2 mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Bi [...]
>
127: Vedby Sandstugan
Rotens nummer år 1686 -- 83, 1688 -- 72, fr o m 1710 -- 127. Rotens sammansättning år 1686: Skrämberga -- Lars, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Märta Sparre. Bodha -- Anders, 1/4 Mantal. Hjälprote. Wedby -- [...]
>
128: Torp
Rotens nummer år: 1686 -- 91, 1686 -- 81, fr o m 1710 --128. Rotens sammansättning år 1686: Wedbyqwarn -- Erich, 1 Mantal. Huvudrote: Possessor: Greve Axel Banér. Hägeby -- Per, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: [...]
>
129: Valla Walbomstorp
Rotens nummer år 1686 -- 87, 1688 -- 77, fr o m 1710 -- 129. Rotens sammansättning år 1686: Walla -- Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor Märta Sparre. Sarpetorp -- Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: M [...]
>
130: Valla Slanten
Rotens nummer år: 1686 -- 79, 1688 -- 68, fr o m 1710 -- 130. Rotens sammansättning år 1686: Walla -- Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor Christopher Gyllenstierna. Gåsmåssen -- Mårten, 1/4 Mantal. Hjälpro [...]
>
131: Valla Sommartorp
Rotens nummer år 1686 --78, 1688 -- 67, fr o m 1710 -- 131. Anslagen till Volontärs avlöning 1835-12-20 -- 1837-09-30. Rotens sammansättning år 1686: Walla -- Johan, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Christ. Gy [...]
>
132: Valla
Rotens nummer år 1686 -- 81, 1688 -- 70, fr o m 1710 -- 132. Rotens sammansättning år 1686: Walla -- Anders Olsson, 1 Mantal. Huvudrote. Kronsäterstorp -- Per, 1/8 Mantal. Hjälprote. Medlinge -- Lars, 1/8 Man [...]
>
133: Hönebäck Lindby
Rotens nummer år 1686 -- 82, 1688 -- 71, fr o m 1710 -- 133. Rotens sammansättning år 1686: Hönebäcken -- Jonn, 1 Mantal. Huvudrote. Stensäter -- Per, 1/4 Mantal. Hjälprote. Diupwick -- Lars, 1/4 Mantal. Hj [...]
>
134: Julsta Bråten
Rotens nummer år: 1686 -- 100, 1688 -- 89, fr o m 1710 -- 134. Rotens sammansättning år 1686: Skarpåker -- Måns, 1/8 Mantal. Huvudrote. Posssessor: Cavalleri. Juleta -- Erich, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: C [...]
>
135: Edeby Måsstugan
Rotens nummer år 1686 -- 98, 1688 -- 87, fr o m 1710 -- 135. Rotens sammansättning år 1684 och 1686: Edeby -- Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor 1686 Merta Berendt och 1688: Märta Sparre Edeby -- Erich, 1 Mant [...]
>
136: Vabbnäs Långnäset
Rotens sammansättning år 1686: Wabbnäs -- Anders Olsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Wabbnäs -- Per, 3/4 Mantal. Hjälprote. Enkåsen -- Erich, 1/8 Mantal. Hjälprote. Båstorp -- Jon, 1/8 Mantal. Hjälprote. Roten [...]
>
137: Smedsbol Smedsbolstorp
Rotens nummer år 1686 -- 89, 1688 -- 79, fr o m 1710 -- 137. Rotens sammansättning år 1686: Smedsbohl -- Jöns, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Märta Sparre. Yxtatorp -- Jonn, 1/8 Mantal. Hjälprote. Posessor M [...]
>
138: Smedjebol Samuelstorp
Rotens nummer år 1686 -- 90, 1688 -- 80, 1710 -- 138. Rotens sammansättning år 1686: Smediebohl -- Sven, 1/2 Mantal. Huvudrote. Bondegården -- Olof, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Berendt. Rotens sam [...]
>
139: Åsäter Snytan
Rotens nummer år 1686 -- 92, 1688 -- 82, fr o m 1710 -- 139. Rotens sammansättning år 1686: Åhlsätter -- Per, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ture Bielke. Ulftorp -- Jöns, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Tu [...]
>
140: Östra Å Tittstugan
Rotens nummer år 1686 -- 96, 1688 -- 86, fr o m 1710 -- 140. Rotens sammansättning år 1686: Juhlebo -- Michel, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Carl Stuart. Biörndahl -- Olof, 1/8 Mantal. Hjälprote. Åå -- P [...]
>
141: Munkebo Munktorp
Rotens nummer år 1686 -- 102, 1688 -- 91, fr o m 1710 -- 141. Rotens sammansättning år 1686: Munkebo -- Tyris, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Märta Berendt. Sätratorp -- OLof, 1/16 Mantal. Hjälprote. Posses [...]
>
142: Bokulla Mörtviken
Rotens nummer år 1686 - 101, 1688 - 90, fr o m 1710 - 142. Rotens sammansättning år 1686: Bookulla -- Nils, 1 Mantal. Huvudrote. Åtorp -- Olof, 1/4 Mantal. Hjälprote. Trulsten -- Olof, 1/8 Mantal. Hjälprote. [...]
>
143: Bjärsäter
Rotens nummer år 1684 - 103, 1686 - 105, 1687 - 94, fr o m 23/7 1695 - 143. Rotens sammansättning år 1686: Biersäter -- Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Biersäter -- Lars, 1/2 Mantal. Hjälprote. Dahl -- Erich, 1 [...]
>
144: Julbo Blomsäter eller Stensätte
Rotens nummer år 1686 - 94, 1688 - 84, fr o m 1710 -144. Rotens sammansättning år 1686: Juhlebo -- Per, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hindrich Falkenberg. Torsebo -- Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: [...]
>
145: Dragesta
Rotens nummer år 1686 - 110, 1688 - 99, fr o m 1710 - 145. Rotens sammansättning år 1686: Dragesta 1 Mantal. Huvudrote. Possessor Märta Berendt. Hall, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Berendt. Rotens s [...]
>
146: Västra Å Färmens
Rotens nummer år 1686 - 111, 1688 - 100, fr o m 1710 - 146. Rotens sammansättning år 1686: Wästeråå, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Märta Berendt. Bosebohl, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Märta Berendt. [...]
>
147: Åminne
Rotens nummer år 1686 - 31, fr o m 1710 - 147. Rotens sammansättning år 1686: Wedbo -- Niels, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hindric Falkenberg. Åkfårs -- Olof Bettna, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Hind [...]
>
148: Jernbol Jernhals (Ljungens)
Rotens nummer år 1686 - 88, 1688 - 78, fr o m 1710 - 148. Rotens sammansättning år 1686: Jernbohl -- Niels, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor Carl Gyllenstolpe. Halstorp -- Per, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor M [...]
>
149: Listorp
Rotens nummer år 1686 - 80, 1688 - 69, fr o m 1710 - 149. Rotens sammansättning år 1686: Lijtorp -- Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Christopher Gyllenstolpe. Steen, 3/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Chr [...]
>
150: Grova Grovatorp
Rotens nummer r 1686 - 77, 1688 - 66, fr o m 1710 - 150. Rotens sammansättning år 1686: Grofwa -- Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hindr. Falkenberg. Kopparbohl -- Olof, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Hi [...]
>