< Tillbaka <
Info om socken

Öja

Antal Rotar 17

Kompani 1

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotar i socken

797: Böcklinge
Rotens nummer år 1686 -- 817, år 1688 -- 818, fr o m år 1710 -- 797. Rotens sammansättning år 1686: Böcklinge -- Olof Jonson, 1 Mantal. Huvudrote. Huseby -- Joen Olson, 1/2 Mantal. Huseby -- Änkan, 1/2 Manta [...]
>
798: Böcklinge
Rotens nummer år 1686 -- 821, år 1688 -- 822, fr o m år 1710 -- 798. Rotens sammansättning år 1686: Böcklinge -- Lars och Per, 1 Mantal. Huvudrote. Böcklinge -- Per och Jöns, 1 Mantal. Rotens sammansättn [...]
>
799: Tveta
Rotens nummer år 1686 -- 827, år 1688 -- 828, fr o m år 1710 -- 799. Rotens sammansättning år 1686: Tweta -- Rafwel, Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Tweta -- 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Tweta -- E [...]
>
800: Gerdshammar
Rotens nummer år 1686 -- 838, år 1688 -- 839, år 1710 -- 800. Rotens sammansättning år 1686: Jershammar -- Olof Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Jershammar -- Joen och Olof Nilsson, 1 Mantal. Hattran (Gillberga [...]
>
801: Öjagård
Rotens nummer 1690 -- 834, fr o m år 1710 -- 801. Rotens sammansättning år 1686: Öja -- Lars Gustafsson, 1 Mantal. Huvudrote. Öja -- Lars Rafwaldson, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Axel Sparre. Rote [...]
>
802: Vallby Frideborg
Rotens nummer år 1686 -- 831, år 1688 -- 832, fr o m år 1710 -- 802. Rotens sammansättning år 1686: Walby -- 1 Mantal. Huvudrote. Råby -- Per och Jöns, 1 Mantal. År 1688 "Lårby". Rotens sammansättning [...]
>
803: Fyrby
Rotens nummer år 1686 -- 835, år 1688 -- 836, fr o m år 1710 -- 803. Rotens sammansättning år 1686: Huseby -- Olof Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Fyrby -- Gustaf Olson, 1 Mantal. Qwarnen till hjälp -- 1/4 Ma [...]
>
804: Fyrby
Rotens nummer år 1686 -- 828, år 1688 -- 829, fr o m år 1710 -- 804. Rotens sammansättning år 1686: Fyrby -- Kielfast Olsson, 1 Mantal. Huvudrote. Fyrby -- Per Månson, 1 Mantal. Rotens sammansättning 1688: [...]
>
805: Salsta
Rotens nummer år 1686 -- 830, år 1688 -- 831, fr o m år 1710 -- 805. Rotens sammansättning år 1686: Sahlesta -- Per och Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Sahlesta -- Per Larson, 1 Mantal. Rotens sammansättning [...]
>
806: Frasta Carlstorp
Rotens nummer år 1686 -- 829, år 1688 -- 830, fr o m år 1710 -- 806. Rotens sammansättning år 1686: Frasta -- Olof och Måns, 1 Mantal. Huvudrote. Frasta -- Olof och Erich, 1 Mantal. Rotens sammansättning [...]
>
807: Fyrby
Rotens nummer år 1686 -- 822, år 1688 -- 826, fr o m år 1710 -- 807. Rotens sammansättning år 1686: Segersta -- Änkan, 1 Mantal. Huvudrote. Wästerfyrby 1) -- Olof och Erich, 1 Mantal. 1) 1688 Österfyrby - [...]
>
808: Svartingtorp
Rotens nummer år 1686 -- 834, år 1688 -- 835, fr o m år 1710 -- 808. Rotens sammansättning år 1686: Walby -- Lars Olson, 1 Mantal. Huvudrote. Swartingztorp -- 1 Mantal. Qwarnen till hjälp -- 1/4 Mantal. Poss [...]
>
809: Berga
Rotens nummer år 1686 -- 844, år 1688 -- 845, fr o m år 1710 -- 809. Rotens sammansättning år 1686: Berga -- Jöns och Per, 1 Mantal. Huvudrote. Råby, Västermo -- Änkan, 1 Mantal. Rotens sammansättning [...]
>
810: Vångsö
Rotens nummer år 1686 -- 824, fr o m år 1710 -- 810. Rotens sammansättning år 1686: Wångsiö -- Mårten och Per, 1 Mantal. Huvudrote. Wångsiö -- Swen Larsson, 1/2 Mantal. Löthan -- Niels Håkansson, 1/8 Man [...]
>
811: Skölby
Rotens nummer år 1686 -- 825, fr o m år 1710 -- 811. Rotens sammansättning år 1686: Skiölby -- Änkan och Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Skiölby -- Per Olufson, 1/2 Mantal. Hammarmyhra -- Olof Knutzon, 1/8 Manta [...]
>
812: Bärsta
Rotens nummer år 1686 -- 823, fr o m år 1710 -- 812. Rotens sammansättning år 1686: Bärsta -- Erich Anderson, 1 Mantal. Huvudrote. Bärsta -- Lars Bengtzon, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Bärst [...]
>
813: Knutsta
Rotens nummer år m1686 -- 832, år 1688 -- 833, fr o m år 1710 -- 813. Rotens sammansättning år 1686: Knutsta -- Änkan, 1 Mantal. Huvudrote. Knutsta -- Änkan, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Knu [...]
>