< Tillbaka <
Info om socken

Lid

Antal Rotar 7

Kompani 1

Kompani

Nyköpings kompani

Rotar i socken

501: Sparsta Hagstugan
Rotens nummer år 1686 -- 517, år 1688 -- 483, fr o m år 1710 -- 501. Rotens sammansättning år 1686: Sparsta -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Sparsta -- Niels, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 1728: Sparsta [...]
>
502: Lundby St Näset
Rotens nummer år 1686 -- 478, år 1688 -- 515, fr o m år 1710 -- 502. Rotens sammansättning år 1686: Öknatorp -- Enkian, 1/2 Mantal. Huvudrote. Buttorp -- Lars, 1/4 Mantal. Lundby -- Olof i Lijd, 1 Mantal. Po [...]
>
503: Svista
Torpnamn: Hagnäs? Rotens nummer år 1686 -- 516, år 1688 -- 482, fr o m år 1710 -- 503. Rotens sammansättning år 1686: Swiesta -- Per, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gustaf Persson. Wäringe (?) -- Niels Ri [...]
>
504: Öresta
Rotens nummer år 1686 -- 515, år 1688 -- 481, fr o m år 1710 -- 504. Rotens sammansättning år 1686: Örsta -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Örsta -- Jöns, 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Schytte..... [...]
>
505: Öresta Gåsmossen
Rotens nummer år 1686 -- 514, år 1688 -- 480, fr o m år 1710 -- 505. Rotens sammansättning år 1686: Wälfwesta -- 1 Mantal. Huvudrote. Öhrsta -- Enkian, 1 mantal. Rotens sammansättning år 1728: Öhrsta - [...]
>
506: Prestbol Tallholm
Manbyggnad 1880, restaurerad och tillbyggd 1932. Rotens sammansättning år 1686: Prästebohl -- Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Håhlsta -- Måns, 1/4 Mantal. Possessor för ovanstående: Johan Kruus. Gålsiön -- Ni [...]
>
507: Torp Torpstugan
Rotens nummer år 1686 -- 503, år 1688 -- 491, fr o m år 1710 -- 507. Rotens sammansättning år 1686: Torp -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Hammartorp -- Per, 1/4 Mantal. Hökie i Lid -- Sven, 1/4 Mantal. Prästor [...]
>