< Tillbaka <
Info om socken

Gillberga

Antal Rotar 14

Kompani 1

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotar i socken

826: Skriksta
(Carlsro 1:2 + Carlsro avskedsstuga). Rotens nummer år 1686 -- 775, fr o m år 1710 -- 826. Rotens sammansättning år 1686: Skricksta -- Olfo och Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Tiggeby -- Niels och Olof, 1 Mantal. [...]
>
827: Gillberga
Rotens nummer 1686 -- 787, år 1688 -- 788, fr o m år 1710 -- 827. Rotens sammansättning år 1686: Gillberga -- 1 Mantal. Huvudrote. Gillberga -- 1 Mantal. Possessor för ovanstående: Gustav Sparre. Rotens sa [...]
>
828: N. Biby
Rotens nummer år 1686 -- 788, år 1688 -- 789, fr o m år 1710 -- 828. Rotens sammansättning år 1686: Norrby by -- 1 Mantal. Huvudrote. Sätran -- 1/2 Mantal. Possessor för ovanstående: Gustaf Sparre. Stafwik [...]
>
829: Magla
Rotens nummer år 1686 -- 776, år 1688 -- 777, fr o m år 1710 -- 829. Rotens sammansättning år 1686: Magla -- Niels och Änkan, 1 Mantal. Huvudrote. Magla -- Niels, Joen och Erich, 1 Mantal. Rotens sammansät [...]
>
830: Hellby
Rotens nummer år 1686 -- 778, år 1688 -- 779, fr o m år 1710 -- 830. Rotens sammansättning år 1686: Helleby -- Anders och Jöns, 1 Mantal. Huvudrote. Helleby -- Olof Jonsson, 1 Mantal. Skougen -- Joen Olson, 1 [...]
>
831: Vallby Hjelmstugan
Rotens nummer år 1686 -- 777, år 1688 -- 778, fr o m år 1710 -- 831. Rotens sammansättning år 1686: Håhlby -- Per och Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Walby -- Niels och Anders, 1 Mantal. Rotens sammansättning [...]
>
832: Skrafsta
Rotens nummer år 1686 -- 779, år 1688 -- 780, fr o m år 1710 -- 832. Rotens sammansättning år 1686: Skrafwesta -- Lars och Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Skrafwesta -- Olof Jonson, 1/2 Mantal. Fnösketorp -- Carl [...]
>
833: Luckan Lyckan
Rotens nummer år 1686 -- 786, år 1688 -- 787, fr o m år 1710 -- 833. Rotens sammansättning år 1686: Luckan -- Hans, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Johan Ribbing. Trantorp -- Olof, 1/8 Mantal. Possessor: Hehl [...]
>
834: Öfvernäs
Rotens nummer år 1686 -- 782, år 1688 -- 783, fr o m år 1710 -- 834. Rotens sammansättning år 1686: Öfwernääs -- Anders Ingewaldson, 1 Mantal. Huvudrote. Öfwernääs -- Lars Andersson, 1 Mantal. Possessor [...]
>
835: Almby
Rotens nummer år 1686 -- 783, år 1688 -- 784, fr o m år 1710 -- 835. Rotens sammansättning år 1686: Almby -- Joen Joenson, 1 Mantal. Huvudrote. Hyttan -- Sven Jonson, 1/4 Mantal. Skieppinge -- Arfwedh Person, [...]
>
836: Albro
Rotens nummer år 1686 -- 780, år 1688 -- 781, fr o m år 1710 -- 836. Rotens sammansättning år 1686: Ahlebro -- Lars och Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Mörby -- Per Olson, 1 Mantal. Rotens sammansättning år 17 [...]
>
837: Närsjö
Rotens nummer år 1686 -- 781, år 1688 -- 782, fr o m år 1710 -- 837. Rotens sammansättning år 1686: Närsiöö -- Jöns Nilson, 1 Mantal. Huvudrote. Bergetorp -- Jöns Person, 1/8 Mantal. Risinge, Husby -- Lar [...]
>
838: Hyndevad
Rotens nummer år 1686 -- 784, år 1688 -- 785, fr o m år 1710 -- 838. Rotens sammansättning år 1686: Hyndewadh -- Erich Arfwedsson, 1 Mantal. Huvudrote. Hyndewadh -- Olof Matzon, 1 Mantal. Sehldahlen -- Jöns M [...]
>
839: Borsökna
Rotens nummer år 1686 -- 785, år 1688 -- 786, fr o m år 1710 -- 839. Rotens sammansättning år 1686: Borsökna -- Anders Bladh, 1 Mantal. Huvudrote. Borsöknatorp -- Sven Ohlsson, 1/4 Mantal. Fasungen -- Jöns [...]
>