< Tillbaka <
Info om socken

Mellösa

Antal Rotar 16

Kompani 1

Kompani

Oppunda kompani

Rotar i socken

401: Rökärr
Rotens nummer till år 1688 -- 397, därefter -- 401. Rotens sammansättning år 1686: Rökierr -- Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Bergh -- Enkian, 1/2 Mantal. Ölmstorp -- Olof, 1/2 Mantal. Possessor för ovanstå [...]
>
406: Kramnäs
Rotens nummer år 1686 -- 404, år 1688 -- 414, fr o m år 1710 -- 406. Rotens sammansättning år 1686: Krambnääs -- Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Jacob Fleming. Krambnäästorp -- Niels, 1/4 Mantal. Pos [...]
>
407: Tallja
Rotens nummer år 1686 -- 393, år 1688 -- 404, fr o m år 1710 -- 407. Rotens sammansättning år 1686: Talga -- Erick, 1 Mantal. Huvudrote. Hwinsäter -- Erick i Sköldinge, 1/2 Mantal. Possessor för ovantående [...]
>
408: Remna Rosenlund
Rotens nummer år 1686 -- 396, år 1688 -- 407, fr o m år 1710 -- 408. Rotens sammansättning år 1688: Remna -- Per, 1 Mantal. Huvudrote. Transäter -- Anders, 1/2 Mantal. Possessor för ovanstående: Cavalleriet [...]
>
409: Staf Elfsjö soldattorp
Rotens nummer år 1686 -- 403, år 1688 -- 413, fr o m år 1710 -- 409. Rotens sammansättning år 1686: Staf -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Hytternääs -- Per, 1/4 Mantal. Heby -- Niels, 1/4 Mantal. Possessor f [...]
>
410: Mellösa
Rotens nummer år 1686 -- 395, år 1688 -- 406, fr o m år 1710 -- 410. Rotens sammansättning år 1686: Mellösaby -- Erick, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Landsstaten. Mellösaby -- Erick, 1 Mantal. Possessor: Ca [...]
>
411: Mellösa
Rotens nummer år 1686 -- 407, år 1688 -- 417, fr o m år 1710 -- 411. Rotens sammansättning år 1686: Jälmsiö -- Niels, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cronbergs arvingar. Mälösaby -- Anders, 1/2 Mantal. Po [...]
>
412: Vik
Rotens nummer år 1686 -- 394, år 1688 -- 405, fr o m år 1710 -- 412. Rotens sammansättning år 1686: Wik -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Diupgraf -- Jöns, 1/4 Mantal. Ståckengen -- Per, 1/4 Mantal. Walingsäte [...]
>
413: Vik
Rotens nummer år 1686 -- 484, år 1688 -- 521, fr o m år 1710 -- 413. Rotens sammansättning år 1686: Snaggesta -- Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Bronäs -- Per i Mälösa sn, 1/4 Mantal. Nählen -- Per i Malma sn [...]
>
414: Högetorp
Rotens nummer år 1686 -- 402, år 1688 -- 412, fr o m år 1710 -- 414. Rotens sammansättning år 1686: Högetorp -- Bengt, 1/2 Mantal. Huvudrote. Håfznääs -- Anders, 1/2 Mantal. Possessor för ovanstående: Ca [...]
>
415: Östtorp
Rotens nummer år 1686 -- 401, år 1688 -- 411, fr o m år 1710 -- 415. Rotens sammansättning år 1686: Östertorp -- Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet. Baggetorp -- Anders, 1/2 Mantal. Possessor [...]
>
416: Ramsbäck
Rotens nummer år 1686 -- 399, år 1688 -- 409, fr o m år 1710 -- 416. Rotens sammansättning år 1686: Ramsbäck -- Jöns, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten. Flenmo -- Joen, 1 Mantal. Possessor: Caval [...]
>
417: Flenmo
Rotens nummer år 1686 -- 400, år 1688 -- 410, fr o m år 1710 -- 417. Rotens sammansättning år 1686: Flenmo -- Per Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote. Sundtorp -- Johan, 1/2 Mantal. Possessor för ovanstående: Cava [...]
>
418: Sörtorp
Rotens nummer år 1686 -- 398, år 1688 -- 408, fr o m 1710 -- 418. Rotens sammansättning år 1686: Sörtorp -- Nils, 1/2 Mantal. Huvudrote. Åtorp -- Lars, 1/4 Mantal. Gårgholmen -- Anders, 1/4 Mantal. Possesso [...]
>
419: Ulfstorp
Rotens nummer år 1686 -- 406, år 1688 -- 416, fr o m år 1710 -- 419. Rotens sammansättning år 1686: Älfstorp/Ulfztorp -- Niels, 1/2 Mantal. Huvudrote. Hyddebron -- Gustaf, 1/4 Mantal. Nääs -- Bengt, 1/4 Man [...]
>
420: Kil Hagstugan
Rotens nummer år 1686 -- 405, år 1688 -- 415, fr o m år 1710 -- 420. Rotens sammansättning år 1686: Kihl -- Jöns, 1/2 Mantal. Huvudrote. Påfwelzkiellan -- Rafwald, 1/4 Mantal. Flasholmen -- Anders, 1/4 Manta [...]
>