< Tillbaka <
Info om socken

Kärnbo - Mariefred

Antal Rotar 10

Kompani 1

Kompani

Gripsholms kompani

Rotar i socken

966: Fogelsta Fågelstatorpet
Rotens nummer är år 1686 -- 1048, år 1688 -- 1019 och from år 1710 -- 966. Rotens sammansättning år 1686: Fogelsta -- Mats 1 Mantal. Huvudrote Järtträ -- Mats Andersson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för b [...]
>
967: Läggesta
Rotens nummer är år 1686 -- 1047, år 1688 -- 1018 och from år 1710 -- 967. Rotens sammansättning år 1686: Leggesta -- Erich 1/2 Mantal. Huvudrote Järtträ -- 1/2 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättning [...]
>
968: Årby
Rotens nummer är år 1686 -- 1046, år 1688 -- 1017 och from 1710 -- 968. Rotens sammansättning år 1686: Leggesta -- 1 Mantal. Huvudrote Åhrby -- 1/2 Mantal. Hjälprote Åhrby -- Per 1/4 Mantal. Hjälprote R [...]
>
969: Viggeby
Rotens nummer är år 1686 -- 1043, år 1688 -- 1014 och from år 1710 -- 969. Rotens sammansättning år 1686: Wiggeby -- Anders 1/2 Mantal. Huvudrote Wiggeby -- Erich 1/2 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättni [...]
>
970: N. Ekeby
Rotens nummer är år 1686 -- 1050, år 1688 -- 1021 och from år 1710 -- 970. Rotens sammansättning år 1686: Nårekeby -- Joen 1/2 Mantal. Huvudrote Läggesta -- Olof 1/2 Mantal. Hjälprote Nyboda -- Enkian 1/8 [...]
>
971: Qvartinge
Rotens nummer är år 1686 -- 1049, år 1688 -- 1020 och from år 1710 -- 971. Rotens sammansättning år 1686: Qwartinge -- Per 1/2 Mantal. Huvudrote Qwartinge -- Hindrich 1/2 Mantal. Hjälprote Rotens sammansä [...]
>
997: Edsala
Rotens nummer är år 1686 -- 1044, år 1688 -- 1015 och from år 1710 -- 997. Roten sammansättning år 1686: Edsahla -- Olof 1/2 Mantal. Huvudrote Edsahla -- Erich 1/2 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättning [...]
>
998: Viggeby Emilieborg
Rotens nummer är år 1686 -- 1042, år 1688 -- 1013 och from år 1710 -- 998. Rotens sammansättning år 1686: Ekeby -- Johan 1/2 Mantal. Huvudrote Wiggeby -- Joen 1/2 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättning [...]
>
999: Edsala
Rotens nummer är år 1686 -- 593, år 1688 -- 1023 och from 1710 -- 999. Rotens sammansättning år 1686: Edsahla och Kalckungen -- 1/2 Mantal. Huvudrote Edsahla -- Per 1/2 Mantal. Hjälprote Rotens sammansättn [...]
>
1000: Harby
Rotens nummer är år 1686 -- 1045, år 1688 -- 1016 och from år 1710 - 1000. Rotens sammansättning år 1686: Harby -- Olof 1/2 Mantal. Huvudrote Harby -- 1/2 Mantal. Hjälprote Nårtorp -- 1/8 Mantal. Hjälprote [...]
>