< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0652

Rote

Grinda

Rotegård 1

Grinda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Grinda

Mantal 2

1

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 651, år 1688 — 653 och from år 1710 — 652.

Rotens sammansättning år 1686:
Grinda — Joen 1 Mantal. Huvudrote
Grinda — Erich 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Grinda — Lars 1 Mantal. Huvudrote
Grinda — Lars Ersson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten anslagen till uoff lön 1808 — 1826-08-11

Torpet kallas i äldre handligar “Rastbygget”; även “Myrlund” förekommer

Soldattorpet revs omkring år 1920 och byggdes upp i Karleby av David Grandin, son till soldat Grandin

Soldater vid detta torp