< Tillbaka <
Info om rote

Välnäs Välnäslund

Torp

Torpnamn

Välnäslund

Torpnummer

SR-00-0626

Rote

Välnäs

Rotegård 1

Wählnäs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sohlö

Mantal 2

1

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 641 och from år 1688 — 626.

Rotens sammansättning år 1686:
Sohlö — Joen 1 Mantal. Huvudrote
Wällenäs — Enkian 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1688:
Wählnäs — 1 Mantal. Huvudrote
Sohlö — 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Wählnäs — Georg Hesse 1 Mantal. Huvudrote
Sohlö — Joen och Elof 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vacant 1895-09-02 —

2:a Corpralskapet var Piqvenerare.
Rotens nummer är år 1686 — 641 och from år 1688 — 626.

Rotens sammansättning år 1686:
Sohlö — Joen 1 Mantal. Huvudrote
Wällenäs — Enkian 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1688:
Wählnäs — 1 Mantal. Huvudrote
Sohlö — 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Wählnäs — Georg Hesse 1 Mantal. Huvudrote
Sohlö — Joen och Elof 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vacant 1895-09-02 —

2:a Corpralskapet var Piqvenerare.

Soldater vid detta torp

Anders FALK
Gift.
>
Anders WÄHL
Inflyttad från Toresund 1841. Gift 2:a gången med Ulrica Sophia Andersdotter. GM -59: sjuk å sjukhus. 1865-08-19 avförd ur regementets rullor för snatteri. Utflyttad till Stenfasta.
>
Anders ÅMAN
Fångne vid Tönningen.
>
Anders ÅMAN
Hemkommen från Dansk fångenskap och tillförende här tjänstgjort.
>
Carl LIND
GM -28: sjuk, begär och får avsked.
>
Johan Adolph KLINGSPORR
Frivillig volontär ?? Erhöll Kungl. perm. utrikes 1766-06-28.
>
Jöns BERG
Avgått till Gemen rote undan för Anders Åman. Fått ny utrustning 1718 = nr 601. Gehäng förslitet. Musqvet och bajonett förkomna i action vid Stäket.
>
Jöns JÖNSON
>
Jöns NIELSON
Se nr 638.
>
Lars Gustaf AX
Var dräng i Bärby. Inflyttad från Bärby 2 1866. Gift. 11 barn. Utflyttad till "Församlingen" 1896-11-14. Underhåll 1897. Utflyttad till Strängnäs 1897-10-28. Enkling 1888-12-27.
>
Lars WÄHLSTEDT
>
Mats SUNDHOLM
Efter Högwälborne Herr Baron och General Major Fuchs tillstånd transportbyte med nr 676 Carl Lind.
>
Nils SOHL
Inflyttad från Järnboås 1813. Gift. -17: sjuk på roten. GM -20: får avsked för svaghet och sjuklighet. Utflyttad till Järnboås 1822.
>
Nils ÖBERG
Varit lejd för Litzleberga rote nr 750 med vid mönstringen i Strängnäs 1709-12-04 avancerat hit till Corporal. Skinnkläderna förruttnade under hans sjukdom. Svart Halsduk, Handskar, Gehäng, Skor, Kamb, Pique och [...]
>
Olof WÄHL
GM -35: Erhåller avsked. Besväras av ljumskbråck enligt läkarbetyg. Oduglig till Krigstjänst. Utflyttad till Sörby 1835. Död i Fattighuset.
>
Olof WÄHLSTEDT
Stupade vid Syrax natten mellan 19 - 20 maj 1790.
>
Paul BREMAN
1739 commenderad på Fregatten Drottningholm. Förkommen eller slagen uti Actionen vid Willmanstrand 1741-08-23..
>
Pehr FALK
>
Pehr SÖDERMAN
GM 1762 är väl nog gammal, men står kvar till nästa mönstring. GM -63: utgammal; bevistat Willmanstranska Actionen och Campagnien i Pomeren samt allestädes förhållit sig ganska väl, får avsked med recommendatio [...]
>
Pehr WÄHL
Inflyttad från Stenby 1835. Gift. "Död på Waxholmen och därstädes begrafven. Dödsorsak ej uppgifven."
>
Petter DAHLSTEDT
GM -33: Karlen liten och svag, får avsked.
>