< Tillbaka <
Info om rote

Hasta Johanneslund

Torp

Torpnamn

Johanneslund

Torpnummer

SR-00-0637

Rote

Hasta

Rotegård 1

Hasta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hasta

Mantal 2

1

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 642, år 1688 — 644 och from år 1710 — 637.

Rotens sammansättning år 1686:
Hasta — Anders Larsson 1 Mantal. Huvudrote
Helleby — Erich och Lars 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Hasta — Olof Andersson och Olof Ersson 1 Mantal. Huvudrote
Hasta — Lars 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Soldater vid detta torp

Anders HAST
GM -02: undermålig - får avsked.
>
Carl Anders HAST
GM -26: avsked. Gammal, sjuklig och svag. Utflyttad till Årby ägor 1827. Far till 635 Anders Åker.
>
Carl Petter HAST
>
Eric HASSLING
>
Eric HAST
>
Eric HASTLING
Karlen god och approberas. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Eric HASTLING
>
Eric LARSSON
I sitt ställe uppvist Jonas Stenberg.
>
Erich HANSSON
>
Erich STENBERG
Förmedelst ofärdighet i axeln bekommit Högwälborne Herr Baron och General Majoren Fuchs interimsavsked. Fått ny utrustning år 1718 = nr 601. Gehänget förslitet.
>
Frans Gustaf PANTZAR
Inflyttad från Barva 1872-10-24, gift. 1879 Vaxholm. Drunknade tillsammans med hustrun i Söderfjärden.
>
Johan PERSSON
"Denne Rotens Knecht Johan Persson i Hasta, Avangerade till Corporal No 648 uthi Niles Hwas stelle, som fick afsked, och Corp.nr 648 skaffe Knecht till denna Rothe."
>
Jonas STENBERG
>
Lars HANE
Gift.
>
Lars Viktor LILJEHOLM
Inflyttad från Jäder 1891-11-04, utflyttad till Kärrbo, Västmanland 1901-10-24. Gift, 4 barn. Kom efter några år tillbaka till Fogdö, till Årby som bonde. Måg hos 636 Åhlin.
>
Måns STENBERG
Kan intet hantvärk. Piquen avskjuten i action vid Helsingborg 1710.
>
Olof HASTLING
Mänstrad i Stockholm.
>
Olof LINDSTEDT
Födelseåret osäkert. Kan var 1731. 1774 sjuklig, lämnas till Chefen att honom avskeda om han icke blir bättre. GM -78: sjuklig, har sura ben, avskedas.
>
Petter Eric HAST
Inflyttad från Prostgården ("ungdräng") 1827. Gift.
>
Ulrik HAST
Inflyttad från Aspö 1842-10-24, utflyttad till Ulriksberg 1871-11-16. Gift, 1 barn. 1851 Carlsborg. Befordrad till Corporal 1855-01-20. GM -72: begär och får avsked. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärk [...]
>