< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0631

Rote

Hannemyra

Rotegård 1

Hannemyra

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hannemyra

Mantal 2

1

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 640, år 1688 — 643 och from år 1710 — 631.

Rotens sammansättning år 1686:
Hannemyra — 1 Mantal. Huvudrote
Hannemyra– Anders Ericksson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Hannemyra — Ryttmästare Nortman 1 Mantal. Huvudrote
Hannemyra — Carelisten Lindberg 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vacnt 1710-04-01 — 1716-02-00
Roten vacant 1718-12-13 — 1720-07-07
Roten vacant 1741-05-15 — 1742-02-24

1895-11-11 inflyttade en arrendator på torpet.

Soldater vid detta torp

Anders HAMMARBERG
Ankom Pommern från Sverige 1761-10-19 och kommenderades på arbete till Stralsund. Död i Pommern.
>
Anders HAMN
>
Carl Gustaf RODDERBERG
Född i Finland. GM -63: efter överenskommelse mellan Roten och Carlen och uppå bägges anhållan får avsked..
>
Carl HESS
Inflyttaf från Aspö 1849.
>
Eric HAMMARIN
-97: sjuk å sjukhus. Avskedsdatum: död:1801-01-27??-- Dödsdatum: 1801-03-27??
>
Eric KAGGE
Ny utrustning år 1718 = nr 601. Ej fått Kappa. Under marschen ur Norge förlorat Värja, Handskar, Gula Strumpor och Skospännen samt Pique.
>
Eric MYRFELT
>
Erik Albert HJERTNER
Inflyttad från Katarina förs., Sthlm 1896-02-10. Gift. Tidigare tjänt vid I 2 1890-11-26 -- 1894-09-17. Krpskola vid I 2 1892. Befordrad till VKrp 1896-03-10, Krp 1904-06-23, Dkrp 1911-09-12, furir 1915-01-01.
>
Johan Fredrik HOLM
Inflyttad från Strängnäs landsförsamling 1871. Gift, 2 barn. Utflyttad till Överselö sn 1894-10-24.
>
Johan HAMMARBERG
1750 i tjänst på Gripsholms slott. GM -59: skall, enligt fältskärs intyg hava bråck, eljest jämväl bräcklig i låren och äger något fel på ögongen, således oduglig till vidare Krigstjänst.
>
Jonas HAMN
Gift. GM -48: Begär och får såsom otjänstbar avsked med anmälan till underhåll. Tjänt utmärkt väl. Hustrun Maja Stina Lindberg från Fors sn. född omkr 1797, dog 1861-12-30 i bröstsjukdom. Ut6flyttaf till [...]
>
Jöns BERG
F.d. Corporal. GM -41: har stark ryggvärk och lungsot, tjänt väl och länge, får avsked och underhåll. Geväret och monderingen hemsändes till roten.
>
Lars LARSSON
>
Olof FRÖBERG
Skinnkläderna förruttnade, Svart Halsduk, Handskar, Gehäng, Skor, Kamb, BantlerTaska, Kruthorn, Smörjehorn, Fängnålar och Krutmått förkommit under hans sjukdom.
>
Pehr BERG
>