< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0644

Rote

Bredgården

Rotegård 1

Bregården

Mantal 1

1

Rotegård 2

St. Wäsby

Rotegård 3

Ekeby Till Hjälp

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 645, år 1688 — 647 och from 1710 — 644.

Rotens sammansättning år 1686:
Bregården — Niels 1 Mantal. Huvudrote
St. Wäsby — Olof 1 Mantal. Hjälprote
Ekeby till hjälp — 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Bregården — Joen 3/8 mtl, står för 1 mtl. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
St. Wäsby — Per. Hjälprote. Possessor: Johan Gabriel Sack
Ekeby till hjälp. Hjälprote. Possessor: Michael Törnflycht

Soldattorpet flyttat till Helgarö – heter Eka. 1921 ??

Soldater vid detta torp

Anders LIND
Dödsåret osäkert. Enligt Husf.h.l. "Död 1814" ? Avförd såsom "sjuk i Stockholm".
>
Bengt ERICHSSON
>
Eric BREFELDT
Vid Corpis 1788-12-09.
>
Erich WÄSMAN
Kan intet hantvärk. Piquen borta i slaget vid Helsingborg 1710.
>
Hofeus / Hoseas BLOM
Å nr 670 anges tp 1743-05-28 enli GM-rullan! GM -44: blivit vid Willmanstrand illa skjuten i högra armen, kan ingen vidare tjänst göra, får avsked.
>
Jacob WAHLBERG
Karlen god, gillas. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Jonas Eric LIND
Gift. Inflyttad från Krokhamn 1829, utflyttad till Väsby ST. GM -63: begär och får avsked såsom gammal och sjuklig enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt väl.
>
Jonas LINDVALL
Ev son till företrädaren. Gift, 5 barn. (Inhyst soldatänkan Greta Lind). Sjukvårdskorpral. Utflyttad till Fridensberg, St. Wäsby 1896-11-02. Dödsåret osäkert.
>
Karl Oskar KJELL / KÄLL
2 barn. Inflyttad från Ytter-Selö 1896-11-10; utflyttad till Väsby ST? Tjänade vid Svea Lifg. 1890-10-30 -- 1895-04-30. Krpskola vid I 1 1892, Befordrad till vkrp 1900-01-23, till krp 1905-05-24, till dkrp 1912-09- [...]
>
Nils BREFELDT
Gift. -89 Sveaborg.
>
Nils Petter LIND
Gift. Inflyttad från Över-Selö.
>
Olof BREFELDT
>
Paull BREMAN
Ny utrustning 1718 = nr 601. Gehänget förslitet. Avancerat till Corporal vid nr 626. 1733 sjuk här i staden.
>
Pehr WÄHLBERG
-78 står kvar till nästa mönstring. GM-83: gammal karl, hör illa, bevist Pommerska kriget och tjänt väl.
>
SKÖN
Ant. 1809-07-25: "Har varit på Stockholms sjukhus, tros vara hemma."
>
Wolmar SCHÖN
Född i Livland. Gift. -93 sjuk å roten, -97 sjuk å sjukhus. GM -06: Svullnad i handen gör honom oförmögen till krigstjänst. Får avsked. Utflyttad till Aspö 1806-09-14. Bodde 1813 å Schönborgs boställe, H [...]
>