< Tillbaka <
Info om rote

Vik Viksborg

Rotens nummer är år 1686 — 663, år 1688 — 665 och from år 1710 — 648.

Rotens sammansättning år 1686:
Wijk — Per Hansson 1 Mantal. Huvudrote
Wijk — Anders Larsson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Wik — Joen 1 Mantal. Huvudrote
Wik — Lars 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda Mich. Törnflycht

En sold Enqvist född 1686, död 1770, finns antecknad för detta nummer

Torp

Torpnamn

Viksborg

Torpnummer

SR-00-0648

Rote

Vik

Rotegård 1

Wik

Andel 1

1

Rotegård 2

Wik

Andel 2

1

Torp PDF

Torpbild 1

Torpbild 2

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Soldater vid detta torp