< Tillbaka <
Info om rote

Karlby

Torp

Torpnummer

SR-00-0647

Rote

Karlby

Rotegård 1

Karleby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Roteby

Mantal 2

1

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 664, år 1688 — 666 och from år 1710 — 647.

Rotens sammansättning år 1686:
Carleby — Bengt Hansson 1 Mantal. Huvudrote
Roteby i Vansö — Per Christerson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: G. Oxenstierna

Rotens sammansättning år 1728:
Karleby — Olof 1 Mantal. Huvudrote
Roteby — Erick 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Vacant till Krigsacademien å Carlberg 1792-12-29 — 1801-05-22
Anslagen till uoff lön 1815-07-01 — 1833-01-31
Indragen till Furirs nummer 1833-01-31 — 1833-12-31

Torpet borta 1901.

Soldater vid detta torp