< Tillbaka <
Info om rote

Järsta Stenhammar

Torp

Torpnamn

Stenhammar

Torpnummer

SR-00-0640

Rote

Järsta

Rotegård 1

Järsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Järsta

Mantal 2

1

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 649, år 1688 — 650 och from år 1710 — 640.

Rotens sammansättning år 1686:
Järsta — Erich och Anders 1 Mantal. Huvudrote
Järsta — Olof och Hans 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Järsta — Anders och Erick 1 Mantal. Huvudrote
Järsta — Anders och Pehr 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Torpet utarrenderat 1896 – 1900. Efter soldat Sandqvists avsked inköptes torpet av arbetaren Per August Lönnqvist som flyttade in 1905-11-28.

Soldater vid detta torp

Anders JEDERBLAD
I tjänst 1806.
>
Anders JÄRLING
GM -73: undermålig och oskicklig till Kronans tjänst. Casseras.
>
Carl Gustaf KLINGSPORR
>
Eric JERMAN
Var i tjänst 1739.
>
Eric JÄRMAN
Sjuk -58, -59. GM -78: gammal, avsked med anmälan till underhåll såsom den har bevistat Pommerska kriget i 5 år, och blivit ... vid fästningsarbete å Demin.
>
Fredric Gustaf HALLMAN
>
Hindrich HINDRICHSON
>
Jacob LILLIA
Erhållet Hans Kongl Majts Nådigaste avsked i anseende till dess oduglighet - dagtecknat Lund 1717-12-03.
>
Jacob LILLJA
GM -33: Karlen har en växt i ansiktet och eljest bräcklig, får avsked.
>
Joen JOHANSSON
Var i tjänst år 1686.
>
Johan Daniel TRÄFF
Inflyttad från Vansö 1888-11-14, utflyttad till Anneborg backstuga 1905-11-28. Bytt namn 1891 från Sandqvist till Träff. GM -04: Avsked utan underhåll. Arbetat som kyrkvaktmästare, trädgårdsmästare, trädsköt [...]
>
Johan JERLING
Efter order blivit överlevererad till Björneborgs Regemente.
>
Johan LILLIA
Kan läsa och skriva. "Ränselen tagen af Capitain Granroot i Norra Wijdnige. Hwar utj Krut och Kulor förwarades som Leut: Siverts kommer att swara före."
>
Johan Peter ELIN
Inflyttad från Stenby 1 1845; änkan utflyttad till Anneberg.
>
Lars JARL
Timmerman från 1831-06-26. Gift, 7 barn.
>
Pehr JONSSON
GM -88: "Dhen Knechten Pehr Jonsson som Rotan Präsenterade är för swag och kleen, casseras. Roten skall skaffa en annan i stellet."
>
Pehr JÄDERHOLM
Gift. Befordrad till Corporal 1788-06-05. Vid Corpis 1788-12-09.
>
Pehr LILLIA
Ny utrustning 1718 = nr 601. Gehänget förslitet. Fått Högwälborne Herr Baron och Gen.maj. Fuchs interims avsked för dess svaga ögons skull. GM -28: gammal och skröplig, får confirmation.
>
Per Gustav ELIN
Inflyttad från Strängnäs landsförsamling 1872-10-24, inflyttad till Toresund 1890-10-27. Gift, 8 barn.
>
Swen JERMAN
>