< Tillbaka <
Info om rote

Stenby

Torp

Torpnummer

SR-00-0641

Rote

Stenby

Rotegård 1

Stenby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lundby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 643, år 1688 — 645 och from år 1710 — 641.

Rotens sammansättning år 1686:
Stenby — Lars Olsson 1 Mantal. Huvudrote
Lundby — Per och Lars 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Stenby — Joen 1 Mantal. Huvudrote
Lundby — Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten anslagen till uoff lön — 1832-12-31
Roten indragen till lönefyllnad åt uoff 1833 -01-01 —

Torpet var rivet 1901.

Soldater vid detta torp