< Tillbaka <
Info om rote

Hannemyra

Rotens nummer är år 1686 — 1200 och from år 1710 — 632.

Rotens sammansättning år 1686:
Stenby — Erich Andersson 1/2 Mantal. Huvudrote
Hannemyra — Niels 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Elis Kurck

Rotens sammansättning år 1688:
Hannemyra — 1/2 Mantal. Huvudrote
Stenby — 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Hannemyra — Petter Ekman 1/2 Mantal. Huvudrote
Stenby — Joen 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Joh. Gab. Sack

Roten anslagen till regementsmusiken 1825-11-18 — 1832-12-31
Roten anslagen till musikens underhåll (K.brev 1832-02-02) 1833-01-01 — 1901?

1900 fanns här en “torpare”.
Torpet förefaller ha försvunnit 1911.

Äganderättutredning tillsammans med torp 631 finns i den bifogade pdf-filen.

Torp

Torpnummer

SR-00-0632

Rote

Hannemyra

Rotegård 1

Hannemyra

Andel 1

1/2

Rotegård 2

Stenby

Andel 2

1

Rivet

X

Torp PDF

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Soldater vid detta torp