< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0653

Rote

Karlby

Rotegård 1

Carleby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Grinda

Mantal 2

1

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 658, år 1688 — 660 och from 1710 — 653.

Rotens sammansättning år 1686:
Grinda — Lars Erichson 1/2 Mantal. Huvudrote
Carleby — Enkian 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1688:
Carleby — 1/2 Mantal. Huvudrote
Grinda — 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Carleby — Joen 1/2 Mantal. Huvudrote
Grinda — Lars 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vacant 1710-04-14 — 1714

Torpet borta 1901.

Soldater vid detta torp

Anders CARLBERG
>
Anders CARLBERG
Fått Värja och Gehäng 1716. Ny utrustning 1718 = nr 601. Bantler försliet. Casserad 1741.
>
Anders Gustaf KARL
Inflyttad från Aspö 1850. GM -63: begär och får avsked för sjuklighet (fistel i vänstra knäleden).
>
Anders Gustaf KARLSTRÖM
GM -66: ogillas för ofärdighet i vänstra foten och i följd därav oduglig till krigstjänst. Tjänt väl. Underhåll 1897.
>
Anders KARL / KARLBERG
Gift. Utflyttad till Eskilstuna 1813.
>
Carl KARL
Gift. Inflyttad från Stockholm 1840, utflyttad till Solstugan 1850. GM -42: begär att få räkna sig till godo 2 år som han tjänt vid Svea art.reg. vilket bifalles. GM -48: ställes på 1 års förbättring. Interim [...]
>
Daniel KARLBERG
>
Eric CARLBERG
Gift. "Död i Finland". Har troligen fått avsked långt före dödsfallet, då näste soldat antogs 22/3 s.å. Skall måhända vara "1789" - det är då han första gången frinns med i Husf.h.l.
>
Eric KARL
Inflyttad från Strängnäs 1827-09-06.
>
Erich OLSSON
>
Gustaf KARL
Inflyttad från Engsö 1812, utflyttad till Nybygge, Lissabon 1827. GM -26: svag hörsel, sjuklig, får avsked. Ev: soldänkan Anna Lena Karl, 71 år 1 mån, dog 1863-01-20; änkan Catharina Karl, Karlby ägor, död 18 [...]
>
Johan KARLBERG
Inflyttad från Aspö. 1789 Sveaborg, sjuk i kasern.
>
Lars Gustaf KARLBERG
Gift. Utflyttad till Fridhem, Karlby 1897.
>
Olof KARLBERG
Gift. 1759 sjuk i Stralsund. GM -78: gammal, får avsked med anmälan till underhåll, efter han bevistat både Finska och Pommerska krigen.
>
Olof SKÅNING
Ränseln bortkommet i slaget vid Helsingborg 1710-02-28. Musqvethylster och Bajonett i Helsingborg; Svart Halsduk, Handskar, Skor och Kamb förkommit i sjukdomen. Dog i kvarteret.
>