< Tillbaka <
Info om rote

Solö

Torp

Torpnummer

SR-00-0629

Rote

Solö

Rotegård 1

Sohlö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sohlö

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1682 — 657, år 1688 — 659 och from år 1710 — 629.

Rotens sammansättning år 1686:
Sohlö — Lars 1 Mantal. Huvudrote
Sohlö — Per 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Sohlö — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Sohlö — Erich 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vacant 1728-09-04 — 1733-00-00
Rotens vacant 1743-08-24 — 1747-05-18
Roten vacant 1762-03-21 — 1768-02-22
Roten anslagen till Trumslagarlön jml Kungl. Brev 1832-02-02 — 1901??
Rotens nummer är år 1682 — 657, år 1688 — 659 och from år 1710 — 629.

Rotens sammansättning år 1686:
Sohlö — Lars 1 Mantal. Huvudrote
Sohlö — Per 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Sohlö — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Sohlö — Erich 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vacant 1728-09-04 — 1733-00-00
Rotens vacant 1743-08-24 — 1747-05-18
Roten vacant 1762-03-21 — 1768-02-22
Roten anslagen till Trumslagarlön jml Kungl. Brev 1832-02-02 — 1901??

Soldater vid detta torp