< Tillbaka <
Info om rote

Kynnersberg Fridhem

Torp

Torpnamn

Fridhem

Torpnummer

SR-00-0650

Rote

Kynnersberg

Rotegård 1

Kinnersberga - Öde

Rotegård 2

Sohlö

Mantal 2

1

Socken

Fogdö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1199 och from 1710 — 650.

Rotens sammansättning år 1686:
Sohlö — Olof 1 Mantal. Huvudrote
Kinnersberga — Olof 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1688:
Kinnersberga — 1 Mantal. Huvudrote
Sohlö — 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Kinnersberga — öde. Possessor: Mich. Törnflycht
Sohlö — Enkian 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet

Soldater vid detta torp

Anders KYNNERSTRÖM
>
Anders LINDBERG
Gift. Inflyttad från Lerbo 1813, utflyttad till Wansö 1831. Sårad och fången av fransmän 1807-01-26 vid Teschenhagen. GM -30: fel i vänster hand. Begär och får avsked. Uppgifter om födelseort, dödsår- och [...]
>
Carl JOHANSSON
"Från Kinnersberga, instelt af Roten, och Kongl. Maj:t honom sielf approberat 1689."
>
Johan / Jonas KYNNERSTRÖM
Gift. I tjänst 1789. "Död i Finland."
>
Johan KYNN
Gift. GM -02: sjuk å lasarettet i Nyköping för obotlig sjukdom. Får avsked.
>
Johan LUND
Gift, 7 barn. Inflyttad från Wallby 1881-11-11, utflyttad till Elma 1907-04-13 och till Strängnäs landsförsamling 1919-11-20.
>
Lars Fredric LÅNG
Gift, 5 barn. Inflyttad från Vansö 1860-10-24.
>
Matts SACH
>
Nils KYNNERBERG
GM -41 approberad, kommenderad på Galéer-Esquadern. -58 sjuk, -59 sjuk i qwarteret. GM -62: ifrån Pommern hemkommen sjuk, har svaga ögon, dock blivit något bättre, gammal och svag men står kvar tills roten fått [...]
>
Olof JÖNSSON
1686 "Absens". GM -88: denna rotens Knegt är för sitt brått förd till Marstrand 1687, den Roten inställt ähr för ungh, casseras, likawisst betalt 6 mark till band.
>
Olof ZACK
Uttagen till 3:dje Furirskytt. Förlorat vid Norska utmarschen Handskar, Svart Halsduk och Skospännen.
>
Olof ZACK
Efter Hans Kongl Höghet, Arvprinsens nådiga befallning 1719-02-16 åter hit satt efter att ha varit Furirskytt. GM -40: har vattsoten, gammal och oduglig, begär och får avsked.
>
Pehr Eric KRIG
Gift. Inflyttad 1844.
>
Pehr ZACK
Ny utrustning 1718 = nr 601. Gehänget förslitet. Död hos roten.
>
Petter LINDBERG
>
Petter Olof RASK
Gift. Inflyttad från Eskilstuna 1831, utflyttad till "På socknen" 1844 och 1858 till Åby gård i Uppland. -39 Långholmen. Interimsavsked.
>